Nyheter

SJ startar trafiknära underhåll i egen regi

Den 1 februari startade SJ i egen regi trafiknära underhåll av fordonen X40 och X55. En målsättning är att kunna accelerera innovation och utveckling inom fordonsunderhållet.

Från 1 februari utför SJ i egen regi det trafiknära underhållet av SJs snabbtåg X55 och regionaltåget X40, även kallad Dubbeldäckaren. Verksamheten sysselsätter cirka 100 medarbetare i Haglund och Västerås.

– För att inte störa produktionen har starten föregåtts av en noggrann planering tillsammans med Mantena, som ansvarade för underhållet fram till 1 februari. Vi kan konstatera att övergången har gått bra och det känns roligt att vi nu kan välkomna våra nya kollegor till SJ, säger Elisabeth Casenberg, chef för den nya enheten inom fordonsunderhåll.

SJ gör bedömningen att det blir allt viktigare att accelerera innovation och digitalisering inom fordonsunderhåll. Att befinna sig närmare verksamheten och ha större kunskap om verkstadsproduktion blir då en viktig förutsättning.

Fordonen närmar sig en större mid life-upprustning. En omfattande digitalisering av fordonen och underhållet kommer att ske med hjälp av fordonsdata och digitala hjälpmedel.

– Att vi själva utför underhållet skapar också större möjligheter att testa nya arbetssätt samtidigt som det blir lättare att få full effekt av investeringar, säger Elisabeth Casenberg.

Verksamhetstarten underlättades även av att SJ utför annat arbete på X40 och X55 i Hagalund och Västerås, vilket innebär att samordningseffekter kan uppnås.

Ett fordonsunderhåll som säkerställer att SJs fordon på ett tillfredsställande vis möter och uppfyller resenären behov under hela fordonets livslängd är en av företagets viktigaste resurser. Den pågående ombyggnationen av X 2000 genomförs av samma skäl.

SJs avsikt är att bibehålla olika former och samarbeten för fordonsunderhåll.