Nyheter

Nu krävs förarbevis för vattenskoter

Från och med nu måste den som kör vattenskoter ha förarbevis. Det gäller sedan den 1 maj i år. Förarbevis får den som genomgått utbildning och har ett godkänt prov från någon av Transportstyrelsen godkända utbildare. Förarbeviset uppvisas antingen digitalt eller med ett fysiskt kort. Den som kör vattenskoter utan förarbevis efter den 1 maj 2022 riskerar att straffas med böter.

Bakgrunden till beslutet är att användningen av vattenskotrar ökat, vilket har lett till fler olyckor. Riksdagen beslutade därför förra året för att införa krav på förarbevis för vattenskoter.

– Det har talats om förarbevis för vattenskoter ganska länge och nu har det precis blivit verklighet. Vi tycker att det är positivt med ett förarbevis eftersom både kunskapen och kompetensen hos vattenskoterförare nu kommer att öka. Dessutom kan ett förarbevis återkallas vid felaktig körning, säger Jonathan Stillman, handläggare på Transportstyrelsen.

Det är privata utbildningsanordnare som håller i utbildningarna, men de måste vara godkända av Transportstyrelsen. På myndighetens webbplats finns en lista med godkända utbildningsanordnare.

Utbildningen innefattar 15 timmar, innehåller ett prov och är både praktisk och teoretisk. De som vill ta förarbeviset måste ha fyllt 15 år. Vid godkänd utbildning ansöker man om förarbeviset på Transportstyrelsens webbplats och får det då i digital form. Det kostar 300 kronor att ansöka om förarbeviset och för den som önskar beställa ett fysiskt kort kostar det ytterligare 200 kronor. Utbildningsanordnarna bestämmer själva priset på utbildningen.

Söka på gamla meriter

För dem som har andra behörigheter på sjön (utfärdade före den 1 maj 2022) går det att direkt ansöka om förarbevis för vattenskoter, utan att behöva gå någon utbildning. Detta benämns som övergångsregler och gäller till och med den 30 april 2023. Övergångsreglerna gäller för de med förarintyg för fritidsbåt, kustskepparintyg, manöverintyg för högfartsbåt eller en yrkesutbildning till fartygsbefäl.

– Även om de som söker enligt övergångsreglerna har ytterligare ett år på sig så ser vi gärna att de gör det så fort som möjligt. För personer som saknar tidigare behörigheter på sjön är det nu dags att boka in sig på en utbildning. Annars kommer dessa personer inte att få köra vattenskoter i sommar, säger Jonathan Stillman.

I dagsläget har Transportstyrelsen utfärdat över 30 000 förarbevis för vattenskoter och godkänt ett 50-tal utbildningsanordnare.

Foto: Adobe Stock