Nyheter

Tips för lyckad agil projektledningssystem 

Vad är projektledning och vad gör en projektledare?  Att arbeta i projekt är något de allra flesta har eller kommer att stöta på i livet. Men vad är projektledning, vad gör en projektledare och hur fungerar det egentligen att arbeta i agil projektledning? 

Projektledning är som det låter, en person som leder ett projekt. Ett projekt kan vara stort eller litet och fungerar att arbeta med inom många olika områden, allt från kommunikation och IT till bygg eller i en familj. Fördelarna med att arbeta i projektform är många. Du kan skräddarsy din projektgrupp med olika kompetenser som passar just ditt projekt. Men för att projektet ska bli framgångsrikt behövs det inte bara en grupp med olika kompetenser, det behövs även en projektledare.

Ha koll på rollen som projektledare

Det krävs en bred kompetens och arbetsuppgifterna är oftast spridda. Det är projektledarens uppgift att se till att projektet når sitt mål och håller budget. För att projektet ska kunna gå från idé till resultat behövs en tydlig och bra  projektplan. Vem gör vad? När ska det göras? Hur ska projektet genomföras? Varför gör vi det? Är några frågor som kommer att behöva besvaras i projektplanen.

Sätt dig in i arbetet i projektet

Ett projekt är en process med start och ett slut, där du börjar med att sätta ihop projektgruppen och därefter leder teamet och i slutändan avvecklar gruppen. Projektet kräver god projektledning, planering, bra resurser och en riskbedömning. För att ta projektet från idé till resultat kan det med fördel delas in i olika delar.

Ha en överblick över projektets olika faser

Idé – I idéfasen är det möjligt för beslutsfattarna att bedöma och prioritera projektidén.

Förstudie – Syftet här är att analysera lönsamheten och förutsättningarna för projektet.

Planering – Här väljs  projektmetoden och tar fram planen för hur målet ska uppnås.

Genomförande – Projektet genomförs och projektledaren följer hela tiden upp aktiviteter och kostnader om något i planen skulle behöva revideras.

Avslut – I den här fasen utvärderas arbetet, erfarenheterna tas upp och projektgruppen avvecklas.

Effekt – I sista fasen säkerställs det att nyttorna verkställs och följs upp

Sätt dig in i agil projektledning

Den kanske mest berömda och på senare år mest uppmärksammade projektmetoden heter den agila metoden. När du arbetar agilt så har du stora möjligheter att improvisera och anpassa arbetet efter nya förutsättningar, men utan att förlora strukturen och planen framåt i arbetet. Ordet ”agil” kommer från engelskans ”agile” som betyder smidig, vig eller lättrörlig – precis som ett bra projekt ska kännas.

Den agila projektmodellen skapades ursprungligen för utvecklare av mjukvara och handlar i grunden om att dela upp ett projekt i flera delmoment, istället för en stor slutleverans. Målet är att arbeta snabbt och flexibelt genom att hela tiden testa sig fram och tillsammans i projektteamet skapa både problemformuleringar och lösningar.

I ett agilt projekt arbetar självorganiserande och tvärfunktionella team, helst tillsammans med kunden som beställaren.

Välj rätt projektledningsverktyg 

För att se till att ditt projekt lyckas är det viktigt att välja ett projektledningsverktyg även kallad projektledningssystem som kan hjälpa er att spara tid, pengar och energi.

Som namnet antyder hjälper projektledningsverktyg till med projektledningen. De gör att projektledare och team kan planera arbetet, slutföra uppgifter och hantera uppdrag snabbare och med mindre felmarginal.

Allt från kalkylblad till utskrifter av scheman och projektplaner har använts som verktyg för projektledning.

Lycka till med dina projekt.