Nyheter

Ny VD för Michelin Europe North

Maria Röttger tillträder 1 juni 2022 posten som VD för Michelin Europe North. Hon tar över efter Anish K. Taneja som lämnar företaget. Röttger, som redan är medlem i ledningsgruppen för Europe North, är den första kvinnan som utses till en ledande position internationellt på denna nivå inom Michelin sedan företagets globala omorganisation 2018.

Michelin brinner för mångfald, och det gäller även dess ledningsgrupp. Från och med juni 2022 kommer Maria Röttger ansvara för hela Michelin Europe North regionen.

Röttger: ”Förstärker Michelins tekniska ledarskap i regionen”

– Jag är tacksam över Michelingruppens förtroende och ser fram emot mina nya arbetsuppgifter i den här ansvarsfulla positionen, säger Maria Röttger, tillträdande VD Michelin Europe North. Under de senaste åren har vi gjort ett gediget arbete under Anish K. Tanejas ledning för att uppnå hållbar tillväxt och behålla konkurrenskraftighet. Tillsammans kommer vår personal, ledningsgruppen och jag att fortsätta driva transformationen, stärka Michelins ledarskap i regionen och därmed fortsätta fylla en viktig funktion i Michelins strategi.

Röttger var tidigare VP Chief Administrative Officer i regionens ledningsgrupp och ansvarade för bland annat Human Resources, juridik, kvalitet, IT, inköp och industri. Hon började på Michelin januari 2020, då hon närmast kom från det franska livsmedelsföretaget Danone, där hon hade ledande roller inom HR och var involverad i omvandlingen för flera delar av företaget.

Taneja: ”Tillsammans har vi överträffat ambitiösa mål.”

– Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit under åren sedan vår regionala organisation först etablerades, säger Anish K. Taneja. För fyra år sedan satte vi som mål en avsevärd vinstökning i regionen, att maximera medarbetarnas tillfredsställelse, komma betydligt närmare våra kunder och förbereda Michelin Europe North för framtiden. Allt detta som med hållbar tillväxt och en transformation som var resolut inriktad på marknaden. Jag är stolt över att kunna säga att vi inte bara har uppnått samtliga mål, utan vi har också överträffat dem med stor marginal. Därför är jag glad över att en efterträdare från regionens nuvarande styrelse kan föra den framgångsrika organisationsutvecklingen vidare.

Efter fyra år som VD och koncernchef för Region Europe North och åtta år på företaget har Anish K. Taneja beslutat att tacka ja till en tjänst utanför Michelingruppen. Han utsågs till styrelsen för ett internationellt företag. Taneja började på Michelin 2013, efter att tidigare ha arbetat på Deutsche Lufthansa AG och Sixt SE.

Mångfald en hörnsten i Michelins företagsstrategi

Röttgers utnämning till VD och koncernchef för regionen förstärker ett av Michelingruppens strategiska mål. På årsstämman 2021 presenterade bolaget sin strategi för ”All sustainable”. Som en del av detta tillvägagångssätt strävar Michelin efter att hitta en balans mellan människor, miljö och strävan efter vinst. Mångfald är en hörnsten i denna strategi och företaget siktar på att kvinnor ska utgöra 35 procent av ledningsgruppen år 2030. Fyra av de elva styrelseledamöterna för Region Europe North är redan kvinnor, inklusive Maria Röttger, som blir den första kvinnan att ta på sig huvudrollen för en av Michelins regioner. Fyra av de elva medlemmarna i Michelingruppens centrala ledningsgrupp är också kvinnor.

Region Europe North som ekonomisk drivkraft

Under 2018 delades Michelingruppen in i tio regioner. Region Europe North omfattar Tyskland, Österrike, Schweiz, de skandinaviska länderna, Storbritannien, Republiken Irland och Island. Regionens organisatoriska huvudkontor ligger i Frankfurt am Main, som är basen för styrelsen.

Beträffande försäljning är Michelin Europe North den tredje största regionen i Michelingruppen och därför en viktig ekonomisk drivkraft för företaget. Michelin har cirka 7 000 anställda i Nordeuropa, varav cirka 5 900 arbetar inom produktion och logistik, medan de övriga 1 100 arbetar på central-, försäljnings- och marknadsavdelningar.