Nyheter

Offentlig upphandling som verktyg för energieffektivare transporter

Hur kan lagen om offentlig upphandling användas för att energieffektivisera transportsektorn? Det är en frågeställning som Region Örebro län söker svar på.

– Kan vi hitta ett bättre sätt att använda lagen om offentlig upphandling än vad vi gör i dag när det handlar om fossilfria transporter kan vi nyttja företagens och samhällets resurser på ett smartare och effektivare sätt, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Regionala tillväxtnämnden beslutade mot bakgrund av detta om att bidra med 240 000 kronor för genomförandet av det tvååriga projektet Växthus för klimatledande upphandling. Projektet, som är ett samarbete mellan Region Örebro län, Energikontor Sydost och Västerviks kommun, ska bland annat genomföra en fiktiv upphandling.

Förhoppningen är att transportköpare, transportsäljare och branschorganisationer på det sättet ska hitta ett energieffektivt sätt att arbeta med offentlig upphandling för att kunna styra mot fossilfria transporter.

– En frågeställning är hur förfrågningsunderlaget ska se ut för att stimulera till fossilfria transporter och uppmuntra teknisk utveckling samtidigt som det är långsiktigt och ekonomiskt hållbart, säger Irén Lejegren.

Förutom Region Örebro län bidrar Tillväxtverket, Region Kalmar, Örebro kommun, Hallsbergs kommun, Laxå kommun och privata företag med pengar till projektet.