Nyheter

Volkswagen: ”Nu behövs en snabbare avveckling av bensin och diesel”

”Att öka användningen av eldrivna fordon är en nödvändighet för att minska oljeberoendet. Men Sveriges åtgärder för laddinfrastruktur är otillräckliga.”

Det skriver Sten Forsberg chef för Volkswagen Personbilar i en debattartikel i Dagens Industri:

”Redan långt innan Rysslands anfall mot Ukraina stod det klart att det behövs en historisk omställning av energiförsörjningen. När nu kriget är ett faktum måste vi göra allt vi kan för att hindra en fortsättning och hindra lidande samtidigt som vi ökar Europas säkerhet. Rysslands intäkter från energiexporten, som kan finansiera Rysslands krig, måste upphöra. Det innebär att vi behöver minska beroendet av fossila bränslen snabbare än vi tidigare planerat för.”

”Stora mängder fossila bränslen behöver fasas ut i Europa. Den största delen av detta är olja som används för att driva fordon. Biobränslen och effektivisering kan bidra, men bara till en liten del. Ökad användning av eldrivna fordon är därför nödvändighet för att på allvar rå på oljeberoendet. Sverige har redan trätt in på den vägen, med en ganska hög registreringstakt av elbilar och etablering av batteriproduktion. Men i det läge som nu uppstått behöver tempot höjas i fossilavvecklingen.”
 
Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/debatt-nu-behovs-en-snabbare-avveckling-av-bensin-och-diesel/