Nyheter

Lagerbutikcontainer för Beijer Byggmaterial – med bygglagercontainrar från Containertjänst ökar säkerhet och effektivitet på bygget

Företaget Containertjänst har gjort sig känt för pålitliga leveranser av nyckelfärdiga och skräddarsydda förrådscontainrar och inte minst för sitt breda containersortiment. Där ingår bland annat säkerhetscontainern, som förhindrar inbrott och stölder samt miljö- och gascontainrar.

Containertjänst erbjuder nu även logistiklösningen leveranscontainer (mottagningscontainer). Företaget har i samarbete med Beijer Byggmaterial utvecklat det mobila lagerbutikcontainer-konceptet vidare till en DROP DOWN STORE.

Effektivitet

Vem har inte retat sig på att det alltid tycks saknas något på byggarbetsplatsen? Studier har också visat att hantverkare och arbetsledare ägnar en stor del av sin tid åt att leta efter material och artiklar som ingen vet var de finns. Och sedan blir det många resor till närmaste byggvaruhus för att kompletteringshandla. Detta gäller inte minst förnödenhetsartiklar som tycks ta slut var och varannan dag. Allt detta bidrar till tidspillan och onödiga kostnader, vilket drabbar effektiviteten i byggproduktionen, rent av stillestånd.

Beijer Byggmaterial erbjuder sina kunder en rad koncept för säkrare leveranskedjor och smidig logistik. Ett bra komplement till volymleveranserna av bulkmaterial, prefab med mera är olika containerlösningar. Mindre material kan levereras smidigt, säkert och i rätt tid till en leveranscontainer på plats. Nu har alltså Containertjänst på uppdrag av Beijer dessutom tagit fram en mobil lagerbutiklösning för unika kundlager som placeras på byggplatsen.

– Tillsammans med kund planerar vi sortimentet av artiklar och anpassar det sedan till aktuell byggfas, berättar Mattias Karlsten, Head of Operational Development hos Beijer Byggmaterial. Sortimentet kan omfatta infästningar och diverse förnödenheter, kapskivor och andra verktygstillbehör, skyddsutrustning och annat som går åt dagligen.

Minskade transporter

Konceptet går under namnet DROP DOWN STORE. Det bygger på 8 eller 10 fots containrar utrustade med byggelcentral, isolering, värme, belysning, hyllor, GPS-spårning och låsbom i högsta säkerhetsklass. För att hindra stölder, svinn och få kontroll över vem som har tillträde kan containern förses med ID06- och Qlocx-passerkontroll. Det ökar både säkerheten och tillgängligheten och gör att arbetet flyter på. Utförande bestäms i samråd med kunden.

– Konceptet har mottagits mycket väl. Byggarna inser att det minskar antalet leveranser, antalet köpresor till bygghandeln och ökar effektiviteten i byggproduktionen. Att antalet transporter minskar, bidrar dessutom till ett lägre klimatavtryck, menar Mattias Karlsten.

Test hos kunder

Beijer Byggmaterial har testat konceptet hos ett flertal kunder i olika regioner och då med stor framgång, där man tydligt ser uppsidan med färre transporter. Att kunden dessutom inte behöver avbryta sitt arbete i samband med leveranserna är särskilt uppskattat i de fall kunden valt en leveranscontainer. Flertalet kunder upplever också att den täta kontakten om innehållet i containern tillsammans med Beijers säljare kraftigt underlättar vardagen. Rätt vara på rätt plats i rätt tid helt enkelt.

– Det ska vara enkelt att vara kund hos Beijer. Olika containerlösningar kan definitivt bidra till att göra det enklare för byggarna, avslutar Mattias Karlsten hos Beijer Byggmaterial.

På bilden: Drop Down Store passar kanske framförallt för större långvariga projekt, men även för mindre projekt och definitivt när det byggs långt från närmaste byggvaruhus, som på bilden uppe i fjällen.