Nyheter

Reduktionsplikten pausas

Regeringen förslår i en proposition att de successivt ökade kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel pausas för 2023. Reduktionsplikten bibehåller därför 2022 års nivå. Syftet med åtgärden är att inte bidra till ökade drivmedelspriser.

– Reduktionsplikten är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Men oljepriset har ökat väldigt mycket, bland annat med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Genom att pausa reduktionsplikten för ett år ser vi nu till att inte ytterligare bidra till ökade priser 2023, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den senaste tiden och särskilt med anledning av den ryska invasionen av Ukraina har drivmedelspriserna ökat mycket. Samtidigt har elektrifieringen av transporter gått snabbare än vad som antogs när kraven i reduktionsplikten togs fram. För att undvika en prisökning vid årsskiftet föreslår regeringen att pausa den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel för 2023.

Energimyndigheten har i uppdrag att analysera om kraven i reduktionsplikten för åren 2024 till 2030 bör ändras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.