Nyheter

APR Technologies demonstrerar ett modulärt litiumjonbatterisystem med lång livslängd med extremt hög volymdensitet

APR Technologies lanserar ett nytt projekt som direkt kommer att påverka övergången till ett fossilfritt transportsystem. Detta projekt demonstrerar ett modulärt litiumjonbatterisystem med lång livslängd som ökar prestandan och livslängden för hela batterimodulen.

Det är en pilotserie för industriell produktion och ska verifiera batterimodulens produktivitet.

Under detta projekt kommer APR Technologies att tillverka och slå samman ett antal pilotmoduler för ett batteripaket och använda det i relevanta applikationer.

Energimyndigheten ser de positiva egenskaperna med batterisystemets ökade livslängd, inklusive minskad råvaruförbrukning, lägre energianvändning, bättre effektivitet och minskat svinn – allt som direkt påverkar omställningen till ett fossilfritt transportsystem.

Det som gör APR Technologies lösningar unika är kombinationen av optimerad direktkylning med en biologiskt nedbrytbar kylvätska och aktiv elektronikkontroll. Direktkylning möjliggör en hög säkerhetsnivå vid höga laddningshastigheter > 3C (10-20 min laddningstid) med noggrann och jämn temperaturkontroll av hela batterimodulen (både för kylning och uppvärmning). Detta är viktigt för snabb laddning och förbättrar även battericellens livslängd.

Denna direktkylningsteknik möjliggör också att batteripaketet värmeisoleras. Eftersom värme och kyla kan styras underlättar värmeisoleringen kallstarter, sparar energi och leder till längre intervall mellan laddningarna. Batterihanteringssystemet övervakar och överför energi mellan cellerna och håller därigenom cellerna i optimal balans under hela driftcykeln, så att cellen med lägst laddning tillförs en ny laddning och inte längre begränsar batteriets funktion.

Dessa batteripaket tros vara lämpliga för elfordon samt stödjande energilagring under effekttoppar. Optimerad direktkylning och batterihanteringssystem möjliggör ökad prestanda när det gäller laddningshastighet, kraft, tillförlitlighet, räckvidd och livslängd för elfordonsbatterier. Denna ökade prestanda kommer att hjälpa omställningen till fossilfria fordon, fossilfria städer, hållbar infrastruktur och minskade föroreningar i land- och havsmiljöer.

En betydande förbättring av livslängden för litiumjonbatterier leder till miljövinster i form av korrelativ minskning av råvaruförbrukningen (brytning av såväl ny råvara som återvunna metaller), minskat behov av service/ersättning, minskad återvinning (därmed minskad) energiförbrukning) och minskat avfall.