Nyheter

Telia Company utbildar 2 000 medarbetare inom AWS och molnteknik

Telia Company inleder i samarbete med Amazon Web Services (AWS) ett internt utbildningsprogram för att under de kommande tre åren utbilda 2 000 medarbetare inom AWS och molnteknik. Programmet kommer att bredda Telias användning av molntjänster inom viktiga funktioner som en del av att genomföra en av branschens mest ambitiösa digitala omställningar. Med Nordens hittills största interna utbildningsprogram av AWS investerar Telia i att höja kompetensen hos 10 procent av bolagets alla medarbetare.

Behovet av expertis inom ny digital teknik, exempelvis artificiell intelligens och maskininlärning, växer i takt med att tekniken utvecklas i allt snabbare takt. Redan idag använder mer än 800 mjukvaruutvecklare på Telia AWS för att bygga och driva molnapplikationer. Det nya utbildningsprogrammet kommer att påskynda bolagets molnstrategi och säkerställa att Telias medarbetare har rätt kompetens samt tillgång till de bästa arbetsmetoderna för att utveckla molnbaserade applikationer baserade på maskininlärning.

Rainer Deutschmann, Group Chief Operating Officer på Telia Company, säger: “Telia befinner sig på en av telekombranschens mest ambitiösa digitala transformationsresor och molnteknik, big data, analys och AI är kärnan i den omställningen. Vi utökar nu vårt strategiska samarbete med AWS för att lansera Nordens hittills största interna utbildningsprogram med AWS där vi under de kommande tre åren kommer att höja kompetensen hos 10 procent av Telias alla medarbetare i AWS och molnteknik, vilket vi gör för att säkra kompetensen inom molnteknik för totalt 2 000 medarbetare. Initiativet kompletterar vår pågående breda förstärkning av produkt- och teknikkunskaper med i nuläget 4 000 aktiva deltagare. Jag är mycket glad över att se våra medarbetare växa och utvecklas, något som är avgörande för att lyckas med vår transformation”.

Fabio Cerone, Managing Director, EMEA Telecom Industry Business Unit, AWS, säger: ”Telia fortsätter att visa ett starkt engagemang med moderna och innovativa strategier för att optimera sin verksamhet och skapa ett bättre kunderbjudande. Med den nyligen införda serverlösa dataplattformen och AI-funktionalitet, till migreringen av SAP S/4HANA till AWS, och nu den utökade investeringen i kompetenshöjning, visar Telia att bolaget är framtidsinriktat och att AWS molnteknik är en viktig del av deras väg framåt. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta med Telia för att stödja deras digitala transformation och ambition att bli en av de främsta tech-arbetsgivarna i Norden.”

Exempel på Telia Companys användning av molnteknik, analys och maskininlärning

Som en del av Telias transformation har bolagets Analytics IT-team på mindre än ett år framgångsrikt utvecklat och lanserat en serverlös bolagsgemensam dataplattform på AWS. Den nya plattformen skapar gemensam tillgång till och demokratisering av data, vilket förbättrar datadrivet beslutsfattande i hela organisationen och möjliggör för ytterligare avancerade analysmöjligheter.

Förra året investerade Telias analysteam mer än 4 000 timmar i utbildning för att säkerställa organisationens beredskap vid övergången till molntjänster. Resan fortsätter nu med att bolaget höjer medarbetarnas kompetens inom molnteknik, data och analys på samtliga marknader för att förstärka och återanvända gemensamma moln- och analystillgångar. Dataanalytiker och -ingenjörer i hela bolaget utvecklar redan idag nya funktioner baserat på dessa och arbetar med modeller baserade på maskininlärning för att identifiera nya korsförsäljningserbjudanden, nya TV-rekommendationer för att förbättra kundernas tittarupplevelse, samt förbättrad prognostisering av kundbortfall för att bättre förstå kundnöjdheten och öka lojaliteten.

Inom Customer Value Management (CVM) använder Telia avancerad analys för att skapa ett nytt kundfokuserat arbetssätt inom marknadsföring. Genom att använda kunddata för att förutse och fatta beslut om budskap och målgrupper har Telia stärkt sin förmåga att bättre förstå kundernas behov vid varje given tidpunkt, vilket resulterar i högre konvertering och en förbättrad kundnöjdhet (NPS, Net Promoter Score) bland dessa kunder.