Nyheter

På Svenska Maskinmässan: Connected Map – ett nytt gränssnitt för arbetsplatsstyrning

Connected Map är en tjänst som skapar en total arbetsplatsöversikt för alla Volvomaskiner, maskiner och fordon av andra fabrikat samt personal inom en arbetsplats.

Med Connected Map får användarna större förståelse för arbetsplatsens produktion och effektivitet tackvare en översikt i realtid över maskinpostionering, varje fordons produktion per last- och lossningsplats och varje besökare på en arbetsplats som är ansluten till appen syns även för alla enheter som är anslutna.

Platschefer och ansvariga för arbetsplatsen får också mer koll och kan styra produktionen på tydligare sätt genom en webb-baserad Office Portal. I Office Portal ser ledningen information som behövs för att optimera trafikförhållandena för maximal produktivitet. Effektivare transporter bidrar till att förkorta körtiderna, minimera blandningen av material, sänka bränsleförbrukningen och reducera emissionerna.

Så fungerar Connected Map

För Volvomaskiner med fabriksmonterade Co-pilot enheter:
Connected Map hämtar positioneringsdata från maskinens enheter som är uppkoplade till molnet med SIM-kort (Co-Pilot enheter och telematik). Oavsett om det är en Volvo-maskin, en icke-Volvo-maskin, ett fordon eller en tillfällig besökare visar Connected Map positionen för alla enheter på arbetsplatsen som har appen installerad – antingen i Volvo Co-Pilot eller i en Android/iOS-enhet.

För icke-Volvomaskiner:
Rekommendationen är att utrusta maskinen en generell Volvo Co-Pilot display som visar ett urval av Connected Maps funktioner (tillval). Co-Pilots till icke-Volvo maskiner köps genom Volvoåterförsäljaren Swecon.

För transport- och servicebilar:

Här rekommenderas att använda Android/iOS-enheter med ett SIM-kort installerat och fast/säker installation, mer lämpat för fordon med lägre installationskrav såsom transport eller servicebilar.

För arbetsplatsbesökare eller personal:
Tillfälliga platsbesökare och personal kan också tillgå appen på samma sätt i vanliga smarta telefoner, vilket gör det lättare att bekanta sig med platsen samt att personalen syns digitalt i alla uppkopplande enheter.

Connected Map visualiserar en rad typiska arbetsplatsegenskaper och -landmärken, inklusive vägar så att förare lättare kan navigera på platsen, lastzoner, tippzoner, hastighetszoner samt begränsade zoner. Intressepunkter som till exempel kontor, verkstäder och bränslestationer kan också visas, vilket är särskilt praktiskt för nya eller tillfälliga förare. Enfiliga (smala) vägsektioner kan definieras och operatören meddelas om en annan maskin närmar sig inom en enfilig sektion för att undvika trafikstockningar.

Fördelar som räcker långt

För platschefer gör Office Portal det lättare att hantera större platser och ger även möjlighet att hantera flera arbetsplatser samtidigt. Office Portalen ger inte bara en visuell översikt över alla maskiner, operatörer och tillfälliga besökare på plats, utan ger även platschefen möjlighet att reagera på de rådande platsförhållandena. Platschefer kan införa åtgärder som enkelriktad trafik eller begränsade zoner och kommunicera dessa ändringar till alla användare på ett ögonblick, vilket ökar medvetenheten, förebygger olyckor och ökar produktiviteten.

Connected Map-användare kan även hålla sig uppdaterade när det gäller sina maskiners position tack vare sökfunktionen i Connected Map, som letar efter och hittar användare eller maskiner i realtid, med den senaste maskinpositionen synlig i 30 dagar.

När platschefen inte är på kontoret gör Connected Map det lättare att lära känna platsen och veta var alla är – inklusive besökare – vilket gör verksamheten smidigare, säkrare och mindre stressig.

Kom igång med Connected Map

Volvo Construction Equipment har tillsammans med Swecon och svenska kunder testat och utvecklat Connected Map-tjänsten. Effektivare logistik, förståelse för kostnader och tydligare flöden är några av fördelarna som tjänsten resulterar i. Swecon leder driftsättningen av Connected Map med hjälp av utbildningar av förare och platschefer, flödessimuleringar och målstyrning samt driftcoaching och teknisk support.