Nyheter

Scania breddar sitt erbjudande inom tunga lastbilar med gasmotorer

Scania är en stor aktör även inom segmentet tunga lastbilar med gasmotorer. Det nuvarande läget, med växande infrastruktur och ökad tillgång till biometan, skapar större efterfrågan, speciellt beträffande dragbilar i fjärrdrift och då med krav på den typ av räckviddssiffror man normalt sett enbart förknippar med diesel­fordon.

Scania breddar nu sitt erbjudande med flera nya LBG och CBG-tank­lösningar som väsentligt förlänger körsträckorna. Fordon med de nya lös­ningarna premiärvisas på den italienska mässan ”Transpotec” i mitten av maj.

− Scania har jobbat oförtrutet med att informera om potentialen för gas och erbjuda kunderna biometanlösningar, säger Stefan Dorski, Senior Vice President och chef för Scania Trucks. Med de här tilläggen plussar vi inte bara på räckvidden utan även den potentiella kundgruppen, vilket är värdefullt eftersom lastbilar för biometan är avgör­ande för att kunna möta kraven på fossilfria transporter på kort och medellång sikt.

Infrastrukturen när det handlar om tankstationer för flytande biometan och andra typer av gasbränslen har definitivt nått en kritisk massa, och då inte enbart i Europa. Genom att addera ett antal tanklösningar till det befintliga utbudet visar Scania sitt tydliga stöd för förnyelsebara bränslen som en viktig komponent i skiftet till ett hållbart transportsystem.

Gasfordon blir allt populärare runt om i Europa, men marknader som Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland samt Öst- och Centraleuropa ligger i täten. Kunderna har noterat alla de fördelar de kan få med Scanias gasfordon, som lägre driftskostnader i kombi­nation med starkt reducerade CO2-utsläpp när de kör på biometan (LBG eller CBG).

Gasfordon utgör också en hörnsten i Scanias arbete med att uppfylla sina egna Science Based Targets: företaget har åtagit sig att nå vetenskapligt baserade mål som bland annat handlar om att reducera utsläppen från användningen av de egna produkterna med 20% till 2025 (med 2015 som basår).

− Genom att vi utökar tankkapaciteten för en rad olika slags applikationer kommer vi åt det som brukade vara en Akilleshäl för en del presumtiva kunder, säger Stefan Dorski. Vårt utökade tanksortiment i kombination med ökad modularitet beträffande chassi­lay­outen gör, tillsammans med många nya tankställen, att framtiden nu ser ljus ut för gasorienterade kunder. Och deras eventuella räckviddsångest kan nu definitivt läggas på hyllan.

Scanias senaste tillägg till portföljen med gaslösningar:

LBG-tankar för räckvidder upp till 1700 km (Södertälje till Calais)

CBG-tankar för räckvidder upp till 750 km (Södertälje till Lübeck)

80-liters CBG-tankar som kan kombineras och frigöra en ramsida

CBG-tankar i ett ställ bakom hytten; ger utökad räckvidd i kombination med tankar i ordinarie position. Dragbilar med axelavstånd ≥ 3900 mm får räckvidder på upp till 1000 km (Södertälje till Berlin)

LBG-tankar som ger fritt, extra utrymme framför tankarna, vilket gynnar på­byggare och öppnar för speciallösningar som t ex en Hendrickson stödaxel framför drivaxeln i brittiska A6x2/2-konfigurationer.

Samtliga dessa nya prestandasteg introduceras under 2022.

− Från Scanias sida är vi övertygade om att en transformation till e-mobilitet kommer att ske gradvis under det här decenniet och nästa, säger Stefan Dorski. Men förbrän­ningsmotorer som körs på biometan eller andra fossilfria bränslen fortsätter att ge viktiga bidrag till att minska utsläppen av ljud, emissioner och CO2 , samtidigt som de erbjuder suverän total driftsekonomi och högt kundvärde.

I mars lanserade EU-kommissionen ett beslut om att dubbla målet beträffande pro­duktionen av biometan inom EU-området. Målet är nu satt till 35 miljarder m3 biometan per år 2030.