Nyheter

Snabb utveckling av nya bilar och vägar blir möjligt med digitala tvillingar

Text: Thomas Lindström, nordenchef, Dessault Systemes

Med sensorer, mobilnät och nya bilar kan transporter effektiviseras och framför allt göras säkrare. Men det är bråttom att skapa de nya lösningarna. Ett sätt att minska ledtiderna är att göra avancerade simuleringar med hjälp av digitala tvillingar. Det ökar också hållbarheten i arbetet.

Zutobi som är ett ledande globalt företag inom utbildning av bilförare undersökte förra året hur säkra olika länder är att köra bil i. Sverige kom på tredje plats i den undersökningen. Den framskjutna placeringen lär till stor del vara en följd av nollvisionen som antogs av riksdagen 1997.

Det långsiktiga målet för nollvisionen är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Inom ramen för arbetet märks lägre hastighetsbegränsningar och smartare design av vägar. För att förbättra trafiksäkerheten än mer kan biltillverkare bidra med nya lösningar.

En satsning som redan är i gång är att koppla upp hela transportsystemet, inklusive vägar, med hjälp av sensorer och mobilnät. Det gör att information om vad som händer på vägarna och i dess omgivningar kan samlas in och analyseras. Analyserna bidrar till säkrare bilkörning på olika sätt. För att analyserna ska bli möjliga krävs effektiv trådlös kommunikation, för vilken 5G är det bästa alternativet i dagsläget.

Det här arbetet innebär att biltillverkare och andra relevanta aktörer ställs inför en rad utmaningar. För det första märks ledtider. Det tar tid att bygga nätverk som är tillgängliga överallt, speciellt på landsbygden. För det andra är kraven på täckning enorma. För att nya transportlösningar ska fungera måste nätverkstäckningen med 5G vara heltäckande, i betydelsen hundraprocentig hela tiden och överallt. Det betyder att operatörerna måste placera ut fler basstationer, så att det inte uppstår radioskugga någonstans. Avbruten kommunikation under bara en sekund kan få dödliga följder.

En tredje utmaning är kravet på specialisering. För att ett uppkopplat transportsystem ska fungera optimalt behövs fordon som är optimerade för olika miljöer och ändamål. Det dröjer innan sådana kommer att utgöra en betydande del av den totala fordonsflottan.

Den gemensamma nämnaren för de här utmaningarna är kravet på snabb utveckling av nya lösningar, till exempel av fordon. Det ställs också krav på att arbetet ska vara hållbart. Ett arbetssätt som bidrar till både snabbhet och hållbarhet är att använda digitala tvillingar.

En digital tvilling är helt enkelt en virtuell representation av ett fysiskt objekt, eller av en verklig process eller företeelse. Den digitala tvillingen kan används för att simulera hur olika designbeslut påverkar funktionen för något som utvecklas. Enkelt uttryckt handlar det om ett arbetssätt för avancerad simulering.

Genom att använda digitala tvillingar behöver inte biltillverkare, operatörer och de som arbetar med infrastruktur skapa så många fysiska prototyper av lösningar som utvecklas, till exempel av bilar. Det innebär att mängden avfall kan minskas dramatiskt. Ett talande exempel är att använda en digital tvilling för virtuella krocktester, i stället för att demolera verkliga bilar. Digitala tvillingar kan också användas för att upptäcka brister i funktionen för ett helt system, som ett avancerat transportsystem med uppkopplade vägar och bilar.

Plattformsleverantörer som Dassault Systèmes jobbar för högtryck med att dra nytta av digitala tvillingar. Det behövs för att fordonsbranschen och andra intressenter vad gäller transporter ska kunna skapa nya lösningar snabbt.