Nyheter

DB Schenker: Hur påverkas transporterna av kriget i Ukraina?

Text: DB Schenker

Få kunde ana vilka rubriker som väntade våra sömngrusiga ögon när vi sträckte oss efter mobilen den där morgonen i februari. Ryssland har invaderat Ukraina. Kriget är ett faktum.

I sista delen av vår artikelserie ”Därför ökar fraktpriserna” tar vi en närmare titt på hur transporterna påverkas av sanktionerna mot Ryssland, en orolig världsmarknad och stängda luftrum.

Skenande bränslepriser när oljan minskar

När sanktionerna snabbt sattes in mot Ryssland skapades en osäkerhet på världsmarknaden kring tillgången på olja. Vilket drev upp råoljepriset till rekordnivåer. Resultatet av det ser du från första parkett varje gång du tankar. Men det är ingen rolig föreställning då kronorna tickar på i aldrig tidigare skådad hastighet.

Och de skenande bränslepriserna drabbar förstås alla transportslag, med höjda fraktpriser som följd.

Stängda luftrum över Ryssland och Ukraina

När pandemin drog in över världen uppstod plötsligt ett enormt behov av snabba transporter. Hela världen ropade unisont efter munskydd, handskar och övrigt sjukvårdsmaterial. Därefter kom vaccinen som krävde specialhantering och snabbast möjliga fraktlösning. Samtidigt kämpade sjöfrakten med den eskalerande containerbristen. Många företag satte därför sitt hopp till våra bevingade jättar. Man kan säga att det så utskällda flyget fick någon slags upprättelse under den här perioden.

Men pandemi är en sak. Krig något annat. Krig innebär stängda luftrum och det sätter förstås rejäla käppar i turbomotorerna.

Minskad flygkapacitet och ökad bränsleförbrukning

Ja, stängda luftrum är sällan en hit för flyget. Nu måste man ta omvägar när man flyger mellan Asien och norra Europa. Det leder till förseningar och ökad bränsleförbrukning. Kapaciteten har dessutom minskat med ungefär femton procent sedan kriget bröt ut, vilket främst beror på att ryska flygbolag är sanktionsstoppade och de ukrainska flygplanen inte är flygdugliga.

Tillbaka till omvägarna. De kräver mer bränsle. Vilket gör att man inte kan lasta lika tungt eftersom vi har en totalvikt att ta hänsyn till. Bränsle in, prylar ut med andra ord. Och mer bränsle kostar pengar. Ja, vi börjar kunna detta nu.

Sjöfrakten kämpar i motvind

Det har den gjort länge nu. Först kom pandemin som orsakade den numera ökända containerbristen. Därefter skapade fartyget Evergiven krisrubriker världen över genom att fastna i Suezkanalen. Högst opassande. Lägg därtill otaliga nedstängningar i Kina till följd av nya Covid-utbrott. Låt oss påstå att du bör älska problemlösning om du jobbar med sjöfrakt just nu. Du som vill grotta ner dig ordentligt i containerkrisen gör bäst i att läsa del tre i denna artikelserie.

Kriget i Ukraina har ingen enorm påverkan på den globala sjöfarten. Men som för alla transportslag påverkas även den av de ökade oljepriserna i form av höjda bunkertillägg (BAF, Bunker Adjustment Factor). Sjöfrakten är ju dessutom beroende av fungerande landtransporter till och från hamnarna.

Vem är det som kör?

Och landtransporterna fungerar, om än med höjda priser till följd av… höjda bränslepriser förstås. Börjar det bli tjatigt? Och som om det inte vore nog har vi drabbats av ökad chaufförsbrist i Europa, särskilt kännbart är det i Polen. När kriget kom vände merparten av alla ukrainska chaufförer hemåt för att strida, och många av dem var stationerade i Polen.

Vi säger ökad chaufförsbrist eftersom det var ett faktum redan innan kriget bröt ut. Och det är något som påverkar exporten för hela näringslivet i Europa. Så vad beror chaufförsbristen på? Ja du, det får vi återkomma till i en egen artikel lite längre fram.

Detta var den fjärde och sista delen i vår artikelserie ”Därför ökar fraktpriserna”.

Du finner:

alla delar i artikelserien i vårt nyhetsrum.