Nyheter

Rekordmånga fartygsanlöp under samma dag för Yilport Gävle

Under onsdagen slog Yilport Gävle nytt rekord för fartygsanlöp under en och samma dag. Tre containerfartyg och fem konventionellt lastade fartyg. Totalt låg åtta fartyg förtöjda vid olika kajer och lossades eller lastades.

– Det är inspirerande att se så här många fartyg vid kaj samtidigt, det har aldrig hänt förut, säger Eryn Dinyovszky, VD för Yilport Gävle.

Yilport Gävle har sett stora årliga volymökningar över alla godsslag de senaste åren. Till stor del beror det på Gävles fördelaktiga läge för Mellansveriges industrier samt att det mer och mer blir tydligt att exportera gods via sjöfrakt är ett miljövänligt alternativ. För närvarande pågår en elektrifiering i hamnen där kablar grävs ner och kranar byggs om från dieseldrift till eldrift.

En av anledningarna till den stora ökningen av konventionellt lastade fartyg är den komplexa globala situation för containerfrakt som för närvarande råder vilket gjort att vissa godsslag tillfälligt skiftat transportsätt. Sommaren 2022 kommer också stora skeppningar för den fortsatta utbyggnaden av vindkraft i regionen.

Under de senaste åren har containerterminalen i Gävle hamn byggts ut för att fördubbla kapaciteten och kunna ta emot fler fartyg. Med den utbyggda containerterminalen kan Yilport Gävle hantera betydligt fler fartyg samtidigt. I teorin skulle det gå att operera fyra containerfartyg på en och samma gång, men tre är en god start.