Nyheter

Upphandlingen av Lunds stadstrafik överprövad

I väntan på att Förvaltningsrätten ska meddela dom säkrar Skånetrafiken att Lunds nya stadstrafik kan starta och att de nya bussarna beställs och levereras i tid till trafikstarten i augusti nästa år.

Därför tecknar Skånetrafiken ett tillfälligt avtal med Keolis.

– Vi agerar och säkerställer att Lunds invånare kan resa kollektivt även nästa höst, då med ännu högre krav på kundvänlighet, punktlighet och bättre, tystare fordon, säger Saman Tondnevis, chef för Affärsområde Buss på Skånetrafiken.

Anledningen är att upphandlingen av Lunds nya stadstrafik är överprövad. Handläggningstiderna i Förvaltningsrätten gör att Skånetrafiken riskerar att stå utan bussar och avtal med ett trafikföretag, när nuvarande avtal är slut i augusti 2023. Skånetrafiken har därför beslutat att skriva ett tillfälligt avtal med Keolis – i väntan på förvaltningsrättens dom.

– Vi tror mycket på den nya stadstrafiken i Lund och den kommer att göra en stor och positiv skillnad för Lundabornas resor och miljö i många år. Därför är det väldigt viktigt att Skånetrafiken säkerställer att trafiken kan starta som planerat, säger Carina Zachau (M), kollektivtrafiknämndens ordförande.

Fakta:

Skånetrafiken har handlat upp Lunds stadstrafik på nytt eftersom nuvarande avtal går ut i augusti 2023. Resultatet blev att Keolis Sverige AB i januari i år vann i konkurrens.

En av anbudsgivarna överklagade januari till förvaltningsrätten i Malmö, vars dom ännu inte har meddelats. Det gör att Skånetrafiken inte kan fullfölja affären, utan tvingas till ett tillfälligt avtal för att säkerställa att Lund har stadstrafik när nuvarande avtal går ut i augusti 2023. Skånetrafiken avvaktar i övrigt den rättsliga process som nu pågår.

I dag drivs stadsbussarna med gas. Vid trafikstarten blir det 100 procent elbussar i Lunds stadstrafik.

Det blir nya elbussar med tydliga miljökrav, dels 45 stycken 12-meters bussar med låggolv, dels 12 stycken 18-meters ledbussar med låggolv. Det finns ett s k gummiband i avtalet med möjlighet till fler bussar om det skulle behövas.

Större yta med låggolv vilket gör det enklare för bland annat resenärer med rollator och barnvagn. Möjlighet till 6 sittplatser för personer med rörelsehinder i stället för dagens 2 på de stora bussarna.

Fler hållplatser kommer att förlängas, tillgänglighetsanpassas och utrustas med realtidsutrustning längs med linje 3:s körväg.