Nyheter

Transportföretagen och Göteborgsregionen vill råda bot på mekanikerbrist

Det råder stor brist på personbils- och lastbilsmekaniker i Sverige. Bara i Göteborgsregionen saknas nära 300 mekaniker, vilket är en stor del av landets totala behov. Därför startar Göteborgsregionens kompetensnav nu en valideringsinsats, där personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg, kan få sina kunskaper validerade.

Enligt en undersökning som bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen låtit göra under 2022 skulle det behövas rekryteras upp till 6 800 personer under de kommande tre åren för att tillgodose behovet av personal inom motorbranschen. Mekaniker pekades i synnerhet ut som en yrkesroll inom vilken rekryteringsbehovet var särskilt omfattande. Även Arbetsförmedlingen beskrev svårigheter att hitta rätt kompetens, vilket de dessutom menade hämmar företagens tillväxt.
Detta påverkar inte minst bilverkstäder och åkerier, som har svårt att rekrytera personal. Något som i sin tur kan leda till längre väntetider och högre priser i en allt tuffare konkurrens.

Nya satsningar för att stärka kompetensförsörjningen

Som ett steg i arbetet med kompetensförsörjningen erbjuder nu Göteborgsregionens Kompetensnav validering för personer som har rätt kunskaper för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg eller kvalifikationsbevis.

– Det här är ett utmärkt initiativ, säger Maria Sjölin Karlsson, regionalt verksamhetsansvarig på Transportföretagen. Branschvalidering tillvaratar individers tidigare erfarenheter och kompetens och möjliggör snabbare etablering på arbetsmarknaden. Branschvalidering möjliggör också för den enskilda individen att få bekräftelse på sin kompetens oavsett hur man förvärvat den. Detta kan vara värdefullt för individer som inte gått en formell utbildning.

Motorbranschens branschvalidering kan också användas för att stärka utbildningarnas status och öka intresset för motorbranschen, vilket är viktigt för att Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft.

– Det behövs långsiktiga satsningar som bidrar till att förändra bilden av motorbranschens yrken och validering är ett sätt att bidra till det. Branschvalidering kan dessutom användas som en kvalitetssäkring av utbildningen dvs ett kvitto på att utbildningen ger relevant kunskap, fortsätter Maria.

Genom valideringen testas färdigheter både praktiskt och teoretiskt och i de fall kunskap saknas ges personen en beskrivning på vad behöver komplettera med för att klara yrkesrollen fullt ut. Valideringen gör det därmed möjligt för kvalificerade personer att söka arbete som mekaniker utan att ha fått en formell utbildning.

– Valideringen möjliggör för personer som inte har betyg från skolan att på papper få ett kvalifikationsbevis för sin yrkeskunskap samtidigt som det säkerställer kvalitet i mekanikerrollen. Det är en fantastisk möjlighet som vi erbjuder tillsammans med Transportföretagen helt kostnadsfritt, berättar Viveka Blomgren, processledare för Göteborgsregionens Kompetensnav.

Sveriges första ackrediterade testcenter för branschvalidering
Valideringen sköts av Elof Lindälvs gymnasium, som utsetts till att först i Sverige verka som ackrediterat testcenter för branschvalidering. Valideringen sker enligt motorbranschens valideringsmodell, som har tagits fram och utvecklats av Transportföretagen i nära samarbete med fackförbundet IF Metall, Målarna och Kommunal.

Redan nu under maj drar första valideringstillfället igång och för att ta del av erbjudandet behöver man vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda samt verka i en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö).