Nyheter

Vossloh säkerställer långsiktiga tågförbindelser på Köpenhamns M4-linje till Sydhavn

Köpenhamns metrolinje M4, som kopplar ihop Cityringen med Sydhavn, beräknas stå klar 2024. För att projektet mellan de nya stationerna Havneholmen och Ny Ellebjerg ska fortlöpa effektivt, har Vossloh fått i uppdrag att brännsvetsa räl i tunneln.

För närvarande är Vossloh Rail Services Scandinavia med underleverantörer igång med att svetsa samman 1 100 räler på den södergående M4-linjen i den danska huvudstaden. För att säkerställa god kvalitet efterfrågade såväl infrastrukturägaren Metroselskabet som entreprenören Efacec, i samverkan med Rhomberg, mobil brännsvetsning. Det innebär att 950 brännsvetsar och 150 termitsvetsar ska genomföras i tvillingtunneln vid konstruktionen av det nära 5 kilometer långa spåret.

– Många järnvägsoperatörer vill minimera antalet termitsvetsar i sina spår och använda den mer högkvalitativa brännsvetsningen i stället. Trots allt så är kvalitetskraven och den tekniska standarden – i det här fallet för konstruktion av långsvetsade räler – identiska för mobil och stationär svetsning, säger Jimmy Hagström, vd för Vossloh Rail Services Scandinavia.

Den mest avancerade svetstekniken för tågförbindelser med lång hållbarhet

Under den processorkontrollerade, helautomatiska brännsvetsningsprocessen värms räländarna upp med högspänningsmotstånd till en svetstemperatur på 1 400°C och knackas sedan i hög hastighet mot varandra med hög hydraulisk kraft, utan införande av främmande material. Resultatet blir att dessa svetsade ändar är mindre benägna att spricka och är signifikant starkare.

– Undvikandet av främmande material gör också processen mycket säkrare för personalen och det är mycket mer miljövänligt. Inga tunga lyft, signifikant mindre rök och damm, endast den avslipade svetssträngen. Detta är bara några av många fördelar, säger Jimmy Hagström, vd för Vossloh Rail Services Scandinavia.

Tack vare godkännandet av den mobila brännsvetsen i Skandinavien är Vossloh för närvarande ett av få bolag med tillstånd att genomföra brännsvetsning i Danmark och Sverige; i Norge är de ensamma om det. Vossloh har mer än 25 års erfarenhet av mobil svetsning och har utfört projekt för järnvägsnätverksoperatörer på fyra kontinenter.

Mer information om mobil brännsvetsning och andra spännande projekt:

www.vossloh.com/en/products-and-solutions/newsblog/

PÅ bilden: Den södra utbyggnaden av metrolinjen M4 inkluderar fem nya underjordiska stationer i Sydhavn

Foto: Vossloh