Nyheter

Byggstart: Sörred Logistikpark

Logistikmarknaden i Göteborg är under kraftig tillväxt. En av de större logistiksatsningarna i närheten av Göteborgs hamn heter Sörred Logistikpark och utvecklas i ett samarbete mellan fastighetsbolagen Platzer och Bockasjö.

Den 25 maj är det dags för första spadtaget för området och det första huset om 43 000 kvadratmeter.

Göteborgs logistikmarknad är i en spännande expansionsfas. I en region med bland annat Skandinaviens största hamn och en fordonsindustri som står inför ett omfattande teknikutvecklingssprång är logistiken en viktig faktor. Det har inte minst blivit tydligt de senaste åren med en orolig omvärld, stopp i viktiga logistikled samtidigt som vi har en ökande e-handel.

En av flera storskaliga logistiksatsningar på Hisingen i Göteborg är Sörred Logistikpark, ett samarbete mellan Platzer och Bockasjö.

Totalt utvecklar man 135 000 kvadratmeter logistikbyggnader fördelat på ett markområde om drygt 300 000 kvadratmeter. Logistikparken byggs med en av branschens högsta hållbarhetsstandarder; miljöklassningen BREEAM-SE Excellent, som ställer höga krav på såväl material som energiprestanda.

I Sörred Logistikpark etablerar sig Schenker Logistics, en ledande leverantör av globala logistiktjänster för industri och handel. Etableringen i området ligger i linje med bolagets strategiska tillväxtplan för att möta den höga efterfrågan på svenska marknaden.

Schenker Logistics räknar med att skapa cirka 100 nya arbetstillfällen med sin etablering.