Nyheter

Från projektering till godkänd slutbesiktning

Västernorrlands Industrimontage har två entreprenader vid bygget av det nya avloppsreningsverket i Funäsdalen. Den ena är byggnadens stålstomme och allt stål inomhus.

Den andra är installation av all mekanisk utrustning och all rördragning. Genom att erbjuda allt från projektering och tillverkning till montering och samordning kan företaget ta ett helhetsansvar.

– När det gäller att bygga i stål har vi många konkurrenter. Men att samma företag även kan erbjuda processinstallation är inte så vanligt. Att kunna erbjuda båda delarna är vår specialitet. All samordning mellan stål och process i ett projekt sköter vi inom företaget. Det arbetet behöver beställaren aldrig fundera över, konstaterar Daniel Rönnung som är vd på Västernorrlands Industrimontage.

Daniel började jobba som F-skattare med svetsning av stål och rör direkt efter gymnasiet. De erfarenheterna tog han med sig när han 2016 startade Västernorrlands Industrimontage.

Efter tre år köpte Joakim Eriksson, som jobbat som arbetsledare inom industriservice, in sig i företaget.

– Verksamheten har vuxit fortare än jag trodde när jag startade. I dag är vi 20 anställda och omsätter cirka 44 miljoner kronor, säger Daniel.
Kunder är bland annat kommunala vattenbolag, industrier, värmeverk och vattenkraftbolag. Utöver stålmontage och processmontage har företaget ett tredje affärsområde som är mekaniskt underhåll, montage och industriservice.

Hitta lösningar

De tre affärsområdena kompletterar varandra och gör att företaget kan ta helhetsansvar för ett projekt. Flexibilitet och vilja att hitta lösningar är egenskaper som uppskattas av kunderna.

– Vissa kunder har bara en idé. Då tar vi den och projekterar i samarbete med en arkitekt, varefter vi tillverkar och monterar allt. Det kan vi göra då vi har all kunskap inom företaget. Fördelen för våra beställare är att de bara behöver ha kontakt med oss.

Både Daniel och Joakim kommer från industrin och där jobbas det alltid mot absoluta deadlines.

– Uppstår ett problem får man lösa det med exempelvis övertid eller att gå upp i skiftarbete. Inom byggbranschen är detta mindre vanligt. Våra byggkunder gillar att vi jobbar på det sättet. Det gör även att de flesta av våra kunder är återkommande, konstaterar Daniel Rönnung.

Branschens bästa arbetsplats

Det viktigaste målet för Västernorrlands Industrimontage är att kunna erbjuda branschens mest attraktiva arbetsplats.

– Vi kan inte göra någonting utan våra anställda. Därför måste vi attrahera nya medarbetare men även behålla de vi redan har.
Han menar att det handlar om att bygga en öppen och utvecklande företagskultur. Att ha ett tydligt ledarskap som ger medarbetarna möjlighet att växa.

– En del vill uppåt i företaget och då måste de få möjlighet till det. Men det är lika viktigt att de som är nöjda med sin position kan vara kvar där. Öppenheten gör att vi som chefer får mycket konstruktiv kritik, men det är något vi uppmuntrar eftersom det leder till utveckling, understryker Daniel Rönnung.