Nyheter

Hög tid för DX-piloterna att flyga

Text: Av Filip Stål, Nordenchef för PTC

Regeringens digitaliseringsstrategi har ett uttalat mål att Sverige ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Strategin antogs 2017 och idag ligger Sverige långt framme när det gäller planering och pågående pilotprojekt kring digital transformation (DX). Det är dock viktigt att vi inte fastnar i pilotstadiet för länge. Tekniken och kompetensen finns för att skapa verkligt värde genom att få DX-piloterna att flyga i skarp miljö.

Enligt World Economic Forums uppskattning sitter mer än två tredjedelar (70 %) av alla tillverkande företag över hela världen just nu fast i pilotstadiet när det kommer till digitala transformationsprojekt. Smart fabriksteknik ses rent allmänt som en viktig konkurrensfördel, men de flesta tillverkningsföretag har fastnat i det stadie där de undersöker hur dessa tekniker kan användas för att leverera konkret värde. Det betyder att de fortfarande har en bit kvar innan de lyckats komma på hur de kan skapa effekter av D-initiativen över en större del av företaget – och helst skala den effekten snabbare än vad konkurrenterna kan.

Värde, hastighet och skalbarhet

Så, vad är det då som särskiljer vinnarna när det kommer till att uppnå maximal effekt för Industry 4.0-initiativ? En sak som jag har observerat i mitt arbete är att vad vinnarna tenderar att ha gemensamt är att de sätter ekonomiskt värde i centrum i sina digitala transformationsinitiativ – snarare än själva tekniken. Oftast handlar det om värdet som är förknippat med att ta bort en flaskhals i utvecklings- eller produktionsprocessen. Med fokus på ekonomiskt värde kan DX-team prioritera och planera mer effektivt, och fördela resurser och budgetar där de ger mest effekt. Det hjälper dem också att tala ledningens språk.

Med den ekonomiska effekten tydligare identifierad kan projektteam sedan ta in två andra viktiga överväganden: hastighet och skalbarhet.

När det gäller hastighet; vilka projekt kan leverera värde snabbt? Dessa är vanligtvis projekt som syftar till att eliminera de mest frekventa och och mest kostsamma flaskhalsarna.

I termer av skalbarhet; vilka projekt kan ge stegvisa förbättringar och kan byggas ut för större grupper av anställda och partners och för fler affärsprocesser?

Hastighet och skala spelar roll eftersom de ger fart åt ett DX-projekt. Däremot förlorar utdragna pilotprojekt så småningom stöd och finansiering på grund av att de inte lyckas leverera organisatoriskt värde på en bredare front.

Inget mer mixtrande!

Det råder ingen tvekan; tiden för mixtrande med sensorer och mjukvara på ett experimentellt sätt har för länge sedan passerat. För fem år sedan var begreppet Internet of Things (IoT) fortfarande relativt nytt på marknaden och sådana försök var vanliga och nödvändiga.

Nu vet vi att tekniken fungerar. Det är bevisat. Därför behöver vi ett laserliknande fokus på ekonomiskt värde. Kort sagt, om du inte kan formulera hur den här tekniken kan skapa värde, så ligger du efter redan innan du börjat.

Och även om du kan det så måste du även kunna visa hur värdet du skapar kan replikeras över företaget. Vad blir värdet som levereras under loppet av ett år, när tekniken implementeras över flera produktionslinjer i samma fabrik? Över produktionslinjer i fyra eller fem olika fabriker?

Med andra ord är det nu dags för svenska företag att gå skarpt med sina DX-projekt. Tekniken finns, och genom att fokusera på värde, hastighet och skalbarhet finns alla möjligheter att lyckas.