Nyheter

Solceller gör fastigheter till energiproducenter

Soltech har installerat en solcellsanläggning på Matsmarts nya centrallager i Örebro. Den beräknas ge cirka 50 procent av den el som behövs för driften av lagret. Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan Soltech förvandla alla former av fastigheter till effektiva energiproducenter.

Solcellsanläggningen på Matsmarts nya centrallager i Örebro är på 500 kilowatt och täcker 3 000 kvadratmeter av taket. Den kommer att producera cirka 450 000 kilowattimmar el per år.

– Om vi jämför med en elbil som drar cirka två kilowattimmar per mil så skulle den kunna köra över 200 000 mil på den mängden el, säger Rickard Lantz som är affärsutvecklingschef på Soltech.

Växelriktarna som omvandlar likströmmen till växelström har placerats på taket. Det betyder att all ström som kommer in i fastigheten är ”vanlig” växelström och därmed avsäkrad. Om växelriktarna i stället hade satts inne i byggnaden hade det krävt säkerhetsbrytare för att skydda räddningstjänsten vid en eventuell brand, i och med att solpanelerna producerar likspänning och som inte är avsäkrad.

– Att ha växelriktarna på taket innebär färre komponenter, färre möjliga felkällor och lägre underhållskostnader, samtidigt som det blir säkrare. Vi strävar alltid efter att ha så få komponenter som möjligt. Vi var bland de första att börja sätta växelriktarna på taket, men nu ser vi att det börjar bli krav i många förfrågningsunderlag.

Öst/väst-anläggning

Solcellspanelerna på taket till Matsmarts nya centrallager monteras på montageställningar som inte är fastborrade.

– Vi vill undvika att ta hål i taket eftersom varje hål innebär en risk för läckage. För att hålla panelerna på plats läggs marksten på montageställningarna. I det här fallet är det cirka 25 kilo sten per kvadratmeter.

Om alla solcellspaneler i en anläggning monteras i sydläge lutar alla paneler åt samma hål. Om det då blåser från norr blir panelerna ett stort vindfång.

– Då behövs det mer sten på montageställningarna för att hålla dem på plats. Därför har vi valt att montera hälften av panelerna mot öst och hälften mot väst. Det minskar vindens påverkan och är mildare för taket, förklarar Rickard Lantz.

Lönsam investering

Genom att ta ansvar för hela värdekedjan, från utveckling till installation, kan Soltech förvandla alla former av fastigheter till effektiva energiproducenter. Kunderna är främst större företag, industrier och större fastighetsägare.

– Vi har gått från att enbart vara leverantörer av stora solcellsanläggningar till att i dag leverera mer och mer Tech. Batterilager och snabbladdning av elbilar är några exempel. Om ett företag har egen solcellsanläggning blir det enkelt och lönsamt att ladda företagets och personalens elbilar.

Många företag som bygger solcellsanläggningar på sina fastigheter för att få el till den egna verksamheten. Ofta är det mer lönsamt att använda den producerade elen i den egna verksamheten än att sälja den till nätet.

– En del bygger större anläggning än det egna behovet och säljer överskottet. Om man dessutom kopplar på laddning av elbilar blir kalkylen ännu bättre, understryker Rickard Lantz.