Nyheter

Förberedelser för cyberattacker: Cybersäkerhet för logistik & transport

Den digitala revolutionen är här för att stanna, det är en sak som är säker. Allt fler aspekter av samhället blir digitala i takt med att tiden går, och nya innovationer och tekniker utvecklas på löpande basis. Även branscher som tidigare har varit helt och hållet analoga börjar numera att ta klivet in i det digitala.

Detta öppnar upp för många nya möjligheter inom samhället, men även många risker. De cyberkriminella ökar i antal hela tiden, och hittar ständigt nya metoder och tekniker för att dra nytta av de säkerhetsbrister som existerar i systemen. Därmed är det av yttersta vikt att du faktiskt ser till att implementera de säkerhetsrutiner som behövs i ditt företag och privatliv.

Transport- och logistiksektorn upplever en ökad hotbild

Transport- och logistiksektorn må inte vara en av de mest drabbade branscherna, men upplever trots detta en hel del hot som kan få katastrofala följder. I takt med att de cyberkriminella ökar i antal, och att de hittar nya vägar att ta sig in i olika typer av system, är det bara naturligt att de även vidgar sina vyer till dessa sektorer.

Därmed kan vi förvänta oss fler cyberattacker mot transport- och logistikföretag inom den närmaste framtiden. Därför är det viktigt att du redan nu implementerar de nödvändiga säkerhetsåtgärderna för att på så sätt kunna ligga steget före.

Vad du kan göra för att skydda dig

Nedan är exempel på vad du kan göra för att skydda dig och företaget:

Backa upp alla filer

Du bör backa upp företagets filer på regelbunden basis, gärna så ofta som möjligt. På så sätt ser du till att viktig information, uppgifter och filer inte försvinner vid ett eventuellt intrång. Du kan antingen backa upp detta digitalt eller på en fysisk hårddisk. Båda har sina egna fördelar och nackdelar, men om du vill vara på den säkra sidan kan du göra båda två.

Det finns många olika onlinebaserade molntjänster som erbjuder tjänster i likhet med detta, och de flesta av dem kommer till rimliga priser.

Uppdatera mjukvaran

Du bör alltid uppdatera mjukvaran så fort det kommer nya uppdateringar. I de flesta fall har de åtgärdat eventuella säkerhetsbrister, vilket betyder att du får ett säkrare system när du uppgraderar din mjukvara.

Därmed bör du inte skjuta upp uppdateringar eller förbise dem helt och hållet. Vi rekommenderar att du tar del av dem omedelbart. Det går i de flesta fall att ställa in mjukvaran på automatisk uppdatering, vilket gör att mjukvaran uppdateras automatiskt så fort det släpps en ny version.

Utbilda de anställda

En av de bästa metoderna för att ligga steget före de cyberkriminella är att helt enkelt utbilda dig själv och dina anställda. På så sätt kommer ni att kunna undvika många intrång i form av virus, phishing och liknande attacker.

Det är värt att investera både tid och pengar på att lära de anställda hur de undviker de vanligaste fällorna. Varför inte göra det till en rolig grej? Ta med dina anställda på konferens, samtidigt som du bjuder in en expert som lär dem vad de ska hålla utkik efter, och vad de ska göra om de befinner sig i en utsatt situation. Att blanda nytta med nöje är en effektiv metod för att få de anställda att lära sig nya saker!

Använda säkra lösenord och tvåfaktorsautentisering

Säkra lösenord är grunden för säkerhet online. Utan dem kommer du att göra det alldeles för enkelt för de cyberkriminella att ta sig in på dina konton, vilket självklart kan sluta med katastrofala konsekvenser. Därmed bör du se till att följa de allmänna rekommendationer för hur du skapar ett så säkert lösenord som möjligt.

Nedan är några av de viktigaste punkterna att tänka på när du skapar säkra lösenord:

Minst 12 karaktärer, gärna fler

Både stora och små bokstäver

Både siffror och tecken

Helst en slumpmässig ordning

Undvik vanliga fraser eller ord

Du kan även använda en lösenordshanterare om du vill strömlinjeforma processen. På så sätt får du säkra lösenord till de tjänster som du använder, utan att du behöver komma ihåg samtliga.

Använda en VPN

VPN betyder Virtual Private Network och är en tjänst som krypterar trafiken mellan dina enheter och omvärlden. Detta ger dig ett extra lager av säkerhet.

Myndigheter och tredje part kommer inte att kunna se vad du gör på internet, samtidigt som du skapar ett skydd mot de cyberkriminella som försöker att få tillgång till dina filer och information. Ett måste om du vill ha ett så bra skydd som möjligt.

Investera i pålitlig mjuk- och programvara

Använd endast mjuk- och programvara som du kan lita på. Läs recensioner och fråga dina kompanjoner vilka program de använder. Var även försiktig med nya alternativ som inte är beprövade på marknaden, och kontrollera alltid vilka typer av säkerhetsrutiner deras tjänster erbjuder.