Nyheter

Mekonomen Group bygger nytt högteknologiskt centrallager i Norge

Genom ett nytt automatiserat och högteknologiskt centrallager satsar Mekonomen Group på högre effektivitet och ytterligare förbättrad konkurrenskraft med ökad tillgänglighet för kunderna. Det nya lagret planeras att uppföras i Mjøs-regionen i Norge och färdigställas under 2025.

Det planerade centrallagret kommer att försörja reservdels och tillbehörsbehovet för de norska ledande koncepten MECA och Mekonomen i Norge. De nuvarande två mindre regionlagren i Norge för MECA respektive Mekonomen är var för sig underdimensionerat till följd av de senaste årens tillväxt. Ett gemensamt lager med breddning av artiklar och effektivisering genom automation skulle bidra till ökad tillgänglighet för kunderna. Det planerade lagret kommer att ha kapacitet att lagerhålla 100 000 artiklar jämfört med dagens omkring 25–50 000 artiklar i vardera regionlager.

– Med planeringen av det nya gemensamma lagret bygger vi för framtiden och möjliggöra storskalfördelar. Vi ser en stor potential i att fortsätta effektivisera våra lager- och distributionsprocesser samtidigt som vi ökar tillgängligheten för kunderna, säger Geir Hoff, vd för Mekonomen Company Norge, en del av Mekonomen Group.

Den nya anläggningen planeras att byggas i Mjøsregionen i Norge och beräknas färdigställas under 2025. Uppförandet av anläggningen skulle inte innebära någon väsentlig påverkan för koncernens kassaflöde eller resultat. Byggnationen är i upphandlingsfas där Mekonomen Group avser att återkomma med mer information kring projektets omfattning i ett senare skede.

– Vi är i dag ledande inom effektiva logistiklösningar och tar nu ytterligare position inför framtiden. Satsningen i Norge är i linje med vår strategi om att säkerställa en hållbar affär och möta kundernas krav på mobilitet – i dag, i morgon och i framtiden. Genom erfarenheten av vårt framgångsrika centrallagerprojekt i Sverige och långt skridet projekt i Danmark, har vi byggt upp en gedigen kompetens på området som kommer bidra till effektivitet i projektet, säger Pehr Oscarson, vd och koncernchef för Mekonomen Group.