Nyheter

Veidekke ställer om till HVO för grundläggningsmaskiner

Under april ställde Veidekkes grundläggningsavdelning om till att endast beställa leveranser av HVO-bränsle (hydrerad vegetabilisk olja) med bulktransport. Det betyder att merparten av alla grundläggningsarbeten numera utförs med en förväntad minskning av koldioxidutsläpp från drivmedel med uppemot 90%

Trots namnet kan HVO tillverkas både av vegetabiliska oljor och av animaliska fetter. Det är ett i det närmaste fossilfritt, förnybart bränsle som kan minska klimatpåverkan då det sänker det totala koldioxidutsläppet.

Vårt mål inom hela Veidekke är att till 2045 ha nettonollutsläpp av klimatgaser. Detta beslut ett sätt för vår del av verksamheten att bidra mot detta mål. I dag använder vi HVO när vi beställer bulktransporter, men ambitionen är att köra på HVO helt och hållet, säger Thomas Torefeldt, regionchef för Veidekke Specialenheter.

Veidekke Grundläggning jobbar med de flesta förekommande typer av projekt inom grundläggning över hela Sverige. Som aktiv medlem inom både Pålkommissionen och Svensk Grundläggning är man med och påverkar och driver grundläggningsbranschen framåt.

Planerade aktiviteter framöver för att fortsätta minska verksamhetens klimatbelastning inkluderar:

Fortsatt uppdatering och förnyelse av maskinparken

Följa utvecklingen kring maskiner som drivs på el eller andra fossilfria drivmedel.

Samarbete med leverantörer för klimatsmarta material och transporter.

Återvinning och sortering av avfall och spillmaterial