Nyheter

Tre experter på infrastruktur: ”Att nya stambanor byggs är viktigare än tåghastigheten”

”Investeringar i järnvägar är ett medel för att stärka ekonomisk utveckling och förstora arbetsmarknadsregioner. Citytunneln i Malmö är ett framgångsrikt exempel. Nu måste regeringen prioritera nya stambanor. Hur fort tågen går är mindre viktigt än att bygget faktiskt blir av.”

”Järnvägstrafiken förväntas öka kraftigt framöver och persontrafiken har mer än fördubblats på 30 år. Redan i dag är kapacitetsutnyttjandet på många järnvägssträckor mycket högt. Detta innebär en hög känslighet för störningar, låga hastigheter och stora punktlighetsproblem för den långväga trafiken, samt svårigheter för de regionala huvudmännen att erhålla kapacitet för önskad trafik.”

”Upp till en tredjedel av långdistans­tågen blir i dag försenade. Detta undergräver förtroendet för järnvägen som transportmedel och försämrar Sveriges konkurrenskraft. Parallellt med förstärkt underhåll måste ytterligare kapacitet tillföras genom nya stambanor.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/att-nya-stambanor-byggs-ar-viktigare-an-taghastigheten/