Nyheter

Tester, tillgänglighet och Tesla superchargers

Text: BioFuelRegion

Våren gick i vanlig ordning fort, men vi har också fått väldigt mycket gjort. Sommaren närmar sig med stora steg och grönskan har börjat komma i stora delar av vårt område. Samtidigt ser vi hur det tas stora steg även inom laddningsinfrastrukturen både nationellt och regionalt.

Exempelvis har Tesla öppnat upp delar av sin laddinfrastruktur, mobila lösningar testas och Klimatklivet fortsätter i  delvis ny kostym. Det är helt enkelt mycket på gång!

Projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland SiSL fokuserar på Västernorrland och Jämtland. BioFuel Region driver projektet tillsammans med Region Jämtland Härjedalen för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

Här kan du läsa och ladda ner BioFuelRegions nionde nyhetsbrev:

Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland, nyhetsbrev 10, maj 2022.

Fler nyhetsbrev från projektet