Nyheter

Fortsatta leveransproblem påverkar försäljningen

– Vi hör från våra återförsäljare över hela landet att samtliga märken har fortsatt svårt att hålla leveransdatum, säger Lars-Erik Hörmander, Ordförande i Husvagnsbranschens Riksförbund och fortsätter:

– Brist på komponenter och obalansen i leveranskedjorna på grund av pandemin har ytterligare förvärrats av kriget i Ukraina. Till det kommer en allmän oro över stigande konsumentpriser och räntehöjningar.

Jämförelser mot föregående år är inte helt lätt att göra. På grund av skattetekniska skäl registrerades under inledningen av 2021 samtliga fordon i lager in för att få en lägre skattesats (Bonus-malus). Till det kommer att vi under våren 2021 såg en kraftig ökning på grund av pandemin för våra produkter.

– Jämför vi i stället siffrorna med 2020 och 2019 ligger både vagnar och bilar ungefär lika, avslutar Lars-Erik Hörmander.

Husvagnsregistreringar för maj 2022

Under maj månad 2022 registrerades 543 husvagnar. (Motsvarande månad året dessförinnan registrerades 622.) Hittills under 2022 betyder det 1 594 registrerade husvagnar mot 2 074 under samma period 2021. I procent innebär detta en minskning med 23,14 %.

Husbilsregistreringar för maj 2022

Maj månads husbilsregistreringar visar 474, medan det i maj föregående år registrerades 544 husbilar. Hittills under kalenderåret 2022 har det totalt registrerats 1 589 husbilar, medan det under motsvarande period 2021 registrerades 2 390. I procent innebär detta en minskning med 33,51 % för år 2022.