Nyheter

Mikael Ek, Svenska Stadsnätsföreningen: ”Ny bredbandsstrategi krävs för nästa digitala fas”

”År 2016 kom Sveriges senaste bredbandsstrategi. En strategi som då, för sex år sedan, hade högt ställda mål som skulle skapa goda förutsättningar för att göra Sverige till en digital nation i världsklass.”

Det skriver Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen i en debattartikel i Norran:

”Digitaliseringen går rasande fort och precis som med sex år gamla mobiltelefoner eller programvaror så har strategin blivit omodern och behovet av utbyte är stort.”

”Enligt Post- och telestyrelsens senaste bredbandsstatistik har totalt 96 procent av Sveriges befolkning tillgång till snabbt bredband. Nedbrutet på länsnivå är motsvarande siffra för Västerbotten95 procent. Det är givetvis bra att Sverige kommit långt men nu behöver vi en bredbandsstrategi som fokuserar på mer än bara procentsatser. Tre områden som är prioriterade är:”

Läs hela debattartikeln här:

https://norran.se/debatt/artikel/nar-krisen-kommer-behover-samhallet-en-fungerande-uppkoppling-/jnd6g84l