Nyheter

Ny statistik från Trafikanalys: Ökat antal nyregistrerade personbilar i maj jämfört med i fjol

Under maj 2022 nyregistrerades 27 736 personbilar. Det är en ökning jämfört med april i år och 8 procent fler än vad som nyregistrerades i maj förra året. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Jämfört med april i år ökade antalet nyregistrerade personbilar med 20 procent i maj. En liknande utveckling sågs även under 2021 (se figur nedan). I maj var bensinbilar den vanligaste bränsletypen bland nyregistrerade, vilket sammanfaller med den kommande skatteförändringen av bonus malus-systemet som införs den 1 juni. Förändringen innebär att fler bensin- och dieselfordon omfattas av malus då utsläppsgränsen av koldioxid sänks från 90 till 70 gram per kilometer.

Hittills under 2022 är dock el den vanligast drivlinan bland nyregistrerade personbilar. Nästan 32 000 elbilar har nyregistrerats under året, vilket är 1 000 fler än bensinbilar som är näst vanligast. Under inledningen av året är var fjärde nyregistrerad personbil en elbil.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i maj 45 procent (37 procent i maj 2021). Som klimatbonusbilar klassas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av de 60 392 klimatbonusbilarna som nyregistrerades i januari till maj var 52 procent elbilar, 47 procent laddhybrider och1 procent gasbilar.

Under maj 2022 avregistrerades 21 165 personbilar, varav 6 392 (30 procent) exporterades.

I maj 2022 nyregistrerades 3 183 lätta lastbilar (+6 procent jämfört med maj ifjol), 707 tunga lastbilar (+5 procent) samt 277 bussar (+195 procent).

Databas med uppgifter för nyregistrerade personbilar på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis fr.o.m. år 2006 i:

Statistikdatabasen.

*Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes. www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/02/klimatbonusen-for-fordon-starks-fran-den-1-april-2021/