Nyheter

Ny mätning från Trafikverket: 42 procent av tunga fordon överlastade

Allt fler lastbilar kör med överlast. Under 2021 körde nästan vartannat tungt fordon, 42 procent, med för tung last, enligt en ny mätning från Trafikverket. Detta påskyndar den redan snabba nedbrytningen av det svenska vägnätet och ökar risken för allvarliga olyckor.

– Det är livsfarligt med så många överlastade tunga fordon på svenska vägar. Överlastning påverkar lastbilarnas hållfasthet och gör olyckor allvarligare. Upptäcktsrisken för detta lagbrott måste öka, annars hotas trafiksäkerheten, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig inom trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Det svenska vägnätet bryts ned i allt snabbare takt. Trafikverket har slagit larm om att de inte klarar av att upprätthålla vägnätets nuvarande tillstånd, utan att vägarnas funktion kommer att försämras framöver. Huvuddelen av nedbrytningen svarar de tunga fordonen för.

– Ett eftersatt vägunderhåll i kombination med ökad belastning från tung trafik leder till slitna vägar och försämrad trafiksäkerhet. Olaglig överlast är ett särskilt allvarligt problem. Studier har visat att 20 procents överlast på däcket medför att dess belastningsverkan fördubblas.

Den tunga trafiken har även på andra sätt stor påverkan på trafiksäkerheten. När polisen i februari gjorde en riktad insats mot den tunga trafiken visade sig var femte lastbil ha brister. Polisen registrerade också många överträdelser av kör- och vilotidsreglerna liksom flera fall av alkohol- och drograttfylla.

– Alldeles för många oseriösa aktörer inom yrkestrafiken verkar på svenska vägar. När lagbrytarna tillåts komma undan skapas osund konkurrens som tränger undan de laglydiga aktörerna. Det behövs fler poliskontroller längs vägarna och ett ökat beställaransvar hos svenska transportköpare, säger Tony Gunnarsson.

Så vill M Sverige komma åt fusket inom yrkestrafiken:

Fler poliser på vägarna

Skärpt beställaransvar för transportinköp

Förbud av EU-trailers

Fler nykterhets- och fordonskontroller

Alkobommar i alla hamnar