Nyheter

ChargePoint: Dessa faktorer har störst påverkan på räckvidden för elbilar och elbussar

Text: Alexander Schabert, Senior Director of Global Bus, ChargePoint

När det kommer till elfordon är räckvidden en av de främsta aspekterna som folk har funderingar kring och oroar sig för. För att få ut det mesta av ett elfordon – inte minst elbussar – och minska räckviddsångesten är det viktigt att ha en god förståelse för de faktorer som påverkar hur långt du kan köra med ditt elfordon innan elen tar slut och den måste laddas igen.

Det globala laddnätverket ChargePoint har här sammanställt de fyra viktigaste räckviddsfaktorerna för elfordon, samt tips på hur man ska tänka för att förbättra intervallet för var och en av dem.

Förarens körbeteende

Ett optimalt förarbeteende inkluderar att köra så smidigt som möjligt och att minimera snabba accelerationer och kraftiga inbromsningar. På så sätt kan fordonet nå maximal räckvidd och bibehålla batteriets hälsa. Ju smidigare körstil desto bättre för räckvidden. Ett tips är att alltid bromsa långsamt och försiktigt, givet att situationen tillåter det. För att få ytterligare insikter kring förarbeteenden, körstilsanalyser, förbättringsåtgärder, samt möjlighet till sammanfattande rapporter, så finns det paketlösningar att tillgå, som t ex Smart Driving-paketet från ChargePoint-företaget Viriciti – en ledande leverantör av elektrifieringslösningar för eBus och kommersiella flottor.

Väderförhållanden

Även om väderförhållandena är oförutsägbara och ligger bortom förarens kontroll, så är det fortfarande viktigt att beakta hur de påverkar räckvidden. Till exempel så kan användningen av elfordonets HVAC-system dramatiskt påverka dess elförbrukning och räckvidd. Enligt forskning från AAA  (American Automobile Association) kan utomhustemperaturer under -6 °C minska elbilarnas räckvidd med i genomsnitt hela 41 procent (så länge som HVAC-systemet är på och värmer upp bilen). Ett tips är därför att minimera HVAC-användningen så mycket det bara går, för att maximera elfordonets räckvidd. När det gäller elbussar så kan föruppvärmning vara ett bra alternativ för utökad räckvidd vintertid.

Topografi

Väg- och terrängförhållanden är en annan faktor som påverkar räckvidden. Ju plattare terräng desto mer optimalt. Kuperad och varierad terräng kräver mer energi och kan göra att batteriet laddas ur mycket fortare. Ett tips är att noggrant planera resvägen och välja en plattare vägsträcka framför en med fler kullar och dalar – om det är möjligt. Som vagnparkansvarig bör man t ex även säkerställa att förarna vet hur de använder regenerativ bromsning istället för att använda mekaniska bromsar, vilket blir extra viktigt i varierande vägterräng, då det gör det möjlighet att balansera ut uppförsbackarna på alla vägsträckor.

Antalet stopp

Detta är extra viktigt att beakta när det kommer till elbussar. Att sätta en buss i rörelse kräver mycket mer energi än när den har fått fart och framförs med konstant hastighet. En buss som trafikerar en linje med många hållplatser kommer alltså att förbruka mer energi och därmed minska sin räckvidd mer än en buss som trafikerar en expresslinje. Ett tips är att använda elbussar med större batterier på sträckor med många hållplatser, alternativt att se till så att du har en optimerad laddinfrastruktur längs vägsträckan som gör att du kan hålla bussen igång.