Nyheter

Halvtid för arbetet med spårvagnsdepå Ringön

Arbetet med spårvagnsdepå Ringön går framåt och nu har arbetet kommit halvvägs. Nu väntar ett och ett halvt år av arbete innan det är dags för de första spårvagnarna att rulla in i februari 2024.

På ett 100 000 kvadratmeter stort område på Ringön bygger Västfastigheter tillsammans med entreprenören Skanska, Spårvagnsdepå Ringön. Här blir det plats för uppställning av spårvagnar som inte är i trafik, samt plats för rengöring, reparation, underhåll och service av spårvagnarna.

Arbetet med depån följer tidplan och budget trots en del utmaningar längs vägen.

– Alla projekt i den här storleken möter olika typer av utmaningar. Men när ett projekt kantas av god stämning, bra dialog och fokus på vårt gemensamma mål så går det alltid att tillsammans hitta bra lösningar som gör att vi kommer framåt, säger Jonas Nordin, fastighetschef enhet samhällsfastigheter på Västfastigheter.

I dag finns det tre spårvagnsdepåer i Göteborg. Behovet av ytterligare kapacitet är stort redan med dagens spårvagnsflotta och ökar i takt med att fler nya spårvagnar tas i trafik. Den nya depån på Ringön byggs också för att kunna ta hand om de längre spårvagnar som behövs för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta utvecklas i Göteborg.

– Depån på Ringön kommer att fylla en viktig roll i målet att öka det kollektiva resandet i Göteborg i många decennier framöver. Det blir ett nytt nav i Göteborgs kollektivtrafik, säger Jonas Nordin.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.