Nyheter

Kompetensförsörjning måste prioriteras visar ny rapport

Svenskt Näringsliv släppte förra veckan nya fakta om hur företagarnas återhämtning efter pandemin ser ut. Enkätundersökningen understödjer den bild som Transportföretagen sett i tidigare undersökningar.

Svensk ekonomi har börjat återhämta sig efter pandemin. Men en förutsättning för att svenska företag ska kunna möta den växande efterfrågan är att man kan hitta den kompetens som behövs och lyckas med sina rekryteringar. Inom transportnäringen finns enligt rapporten betydande utmaningar när det gäller att rekrytera till flera olika yrken.

Vad betyder då detta för transportnäringen?

– Många i transportnäringen får trolla med knäna för att lösa den dagliga situationen då man allt oftare saknar personal. Företagarna i vår bransch är hjältar som får verksamheten och därmed hela samhället att gå runt, men det är inte långsiktigt hållbart. Om transportnäringen inte kan rekrytera rätt kompetens så kan det få allvarliga konsekvenser för hela Sveriges tillväxt, säger Caj Luoma, chef Kompetensförsörjning på Transportföretagen.

– Jag tycker Svenskt Näringslivs nya rapport stämmer väl med den bild vi själva ser inom transportnäringen. Vi ser positivt på regeringens arbete med införandet av automatisk högskolebehörighet kopplat till gymnasiala yrkesutbildningar. Men vi är inte i mål än. Vi hoppas nu på riksdagens godkännande av förslaget om att dimensionera gymnasieskolans utbildningar bättre mot arbetsmarknadens behov. Och på längre sikt vill vi att näringslivet ska ges rätten att påverka gymnasieskolan i större utsträckning, säger Caj Luoma.

Rapporten presenterades på ett seminarium där både politiker och näringslivsföreträdare deltog. Som en av deltagarna i seminariets panel fick Caj Luoma diskutera utmaningarna inom rekryteringsområdet med bland annat Karin Johansson, Vice Vd Svenskt Näringsliv, Anna Johansson (S) ordf Arbetsmarknadsutskottet och Lars Hjälmered (m), utbildningspolitisk talesperson.

Rapporten och seminariet kan du ta del av:

här