Nyheter

Debatt: ”Oacceptabelt att det inte går att ladda bilen på landet”

”I dag råder det närmast konsensus att omställning till fossilfria drivmedel krävs för att nå klimatmålen. Tyvärr hänger inte utvecklingen av den nödvändiga infrastrukturen för laddning med.”

Det skriver Christer Abrahamsson, divisionschef Arkitektur & Projektledning, Tyréns och Maximilian Bengtsson, trafikplanerare på Tyréns i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”Förändringen omfattar självklart privatbilism, men kanske än mer transporter och kollektivtrafik som snabbt behöver elektrifieras. Såväl svenska konsumenter som transportföretag ser idag stora vinster i elektrifieringen, vilket resulterar i att elbilsförsäljningen nu skjuter i höjden. Men privatbilister och transportföretag vittnar ofta om hur svårt och ibland näst intill omöjligt det är att ladda sin bil vid längre resor utanför de större tätorterna och städerna.”

”I regeringens elektrifieringsstrategi finns förslag om framtagande av ett nationellt handlingsprogram för infrastruktur gällande elbilsladdning. Problemet är att utvecklingen går snabbare och snabbare och de politiska besluten hänger inte med. Sedan strategin presenterades har det inte hänt mycket och det handlingsprogram som hade behövt vara på plats sedan lång tid tillbaka börjar bli för sent ute. Det här innebär att många grundproblemen kvarstår. ”