Nyheter

Peab Asfalt vinner stort kontrakt i Värmland

Peab Asfalt har vunnit stort Trafikverkskontrakt gällande underhållsbeläggningar i Värmland. Genom att erbjuda ECO-Asfalt i projekten minskar Peab Asfalt både sin och kundens klimatpåverkan med cirka 480 ton CO2 per år.

Uppdraget som är en totalentreprenad omfattar underhållsbeläggningar med funktionskrav och innefattar cirka 24 000 ton asfalt, justering av svackor, fräsning, lådor och slitlager. Kontraktssumman uppgår till cirka 31 miljoner kronor och utförandetiden sker under 2022-2023.

ECO-Asfalt kan ersätta konventionell asfalt för alla ändamål, exempelvis högtrafikerade vägar, gator och cykelbanor.

– Asfaltbeläggningar ställer höga krav på beständighet. De ska tåla tung belastning, slitage och väderpåverkan. ECO-Asfalt håller samma höga kvalitet som konventionell asfalt, men framställs med en förnyelsebar värmekälla vilket radikalt minskar koldioxidutsläppen, säger Morgan Johansson, arbetschef på Peab Asfalt. Därför känns det extra roligt att vinna en upphandling där vi samtidigt kan minska vår klimatpåverkan.