Nyheter

Storsatsning: Fyra spår från Uppsala till länsgränsen Uppsala/Stockholm

Regeringen satsar på utbyggnaden av fyra spår Uppsala-länsgränsen Uppsala/Stockholm i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur. Satsningen ger bättre pendlingsmöjligheter och gör att kommunerna kan fullfölja sina överenskommelser om fler bostäder.

– Nu påskyndar vi satsningen på fyrspår mellan Stockholm-Uppsala. Jag tror att Uppsalaborna är trötta på tåg som inte går i tid och det här kommer ge en bättre vardag för alla som pendlar. I dag kan jag presentera att regeringen satsar nästan 10 miljarder kronor på fyrspåret, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Regeringen satsar nästan 10 miljarder kronor, och det är 7,5 miljarder kronor mer än vad Trafikverket har föreslagit, på att bygga ytterligare två järnvägsspår på Ostkustbanan mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. Det innebär att utbyggnaden kan genomföras tidigare än Trafikverkets beräkningar.

Det aktuella projektet fanns med även i den nationella planen för infrastruktur åren 2018-2029, men regeringen satsar nu ytterligare för att öka kapaciteten och robustheten på Ostkustbanan.

Trafikverket har också nyligen beslutat att 2 miljarder kronor ska gå till spårväg i södra Uppsala. Tillsammans med en ny station i Bergsbrunna på Ostkustbanan möjliggör det omfattande bostadsbyggande.

Nationell plan för transportinfrastruktur

Hela den nya nationella planen för transportinfrastruktur för perioden 2022-2033 presenteras senare i juni. I planen fördelas 881 miljarder kronor vilket är den största satsningen på infrastrukturinvesteringar i modern tid. Planen innehåller åtgärder för att underhålla och utveckla den svenska transportinfrastrukturen. Den nationella planen ska bidra till ökad tillgänglighet, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, ökad sammanhållning i landet, förbättrad konkurrenskraft och till att nå klimatmålen.