Nyheter

Utbildning i IT-säkerhet blir avgörande för chefer i takt med den ökade tekniken

De senaste åren har företagen gjort allt i sin makt för att få verksamheterna att fungera så smidigt som möjligt. När hybridarbetet blev ett faktum – ett faktum som kvarstår – ökade implementeringen av system och plattformar för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Men i all hast föll utbildning i IT-säkerhet i skymundan, och i en tid där cyberbrott blir allt vanligare blir IT-säkerhet allt viktigare.

Under pandemin prövades företagen hårt när verksamheten skulle hållas i gång med medarbetare som plötsligt tvingades arbeta på distans. Nya system infördes hastigt, användningen av molntjänster ökade snabbt och molnsäkerheten blev lidande.

­– Cyberbrottsligheten har nått häpnadsväckande nya nivåer i pandemin och det är därför så viktigt för företagen att utbilda sig inom IT-säkerhet. Företagen måste förstå de olika lagren av sin molnanvändning och granska vem som har tillgång till vad. I huvudsak måste säkerheten prioriteras, program bör uppdateras och onödiga program bör tas bort, säger Jesse Stockall, Chief Architect på Snow Software.

Företagen är inte säkrare än den svagaste länken i kedjan

Det råder ingen tvekan om att hybridarbete är det nya normala och det är osannolikt att vi, eller åtminstone den stora majoriteten, kommer återgå till det traditionella nio-till-fem-arbetet. De flesta använder en uppsjö av appar och plattformar som används tillsammans för att ge en bra arbetsupplevelse och hög produktivitet. Men att integrera många olika system med hjälp av externa tjänster, och kanske komponenter med öppen källkod, kan utgöra ett hot om alla delar inte är säkerhetskontrollerade. Eftersom alla dessa system är beroende av varandra är företaget inte säkrare än den svagaste länken i kedjan av tillverkare och molnleverantörer.

– Säkerhetsproblemen har förändrats mycket under de senaste tio åren, och bortsett från att använda den nyaste tekniken är det viktigt att IT-chefer utbildas om de allra senaste hoten och sätten att hantera dem. Tekniken utgör själva hjärtat i nästan alla företag, och chefer har blivit mycket viktiga pjäser i att hantera den snabbt föränderliga tekniken, nya arkitekturer och konsumtionsmodeller, fortsätter Jesse Stockall. 

Balansera risk med produktivitet

I grund och botten måste IT-chefer och deras arbetslag ständigt bedöma säkerhetsrisker samtidigt som de balanserar personalens behov. Att hålla data så säker som möjligt är viktigt, men det är också viktigt att hålla verksamheten framgångsrik. Att lära sig förvalta sina tekniktillgångar och hålla gränssnittet för användaren så enkelt som möjligt är en stor utmaning för dagens IT-chefer, enligt Stockall.

– De många system som företag använder finns där för att göra arbetslivet, både på och utanför kontoret, så enkelt och produktivt som möjligt. Med rätt kombination av teknikverktyg, processer och människor är det möjligt att erbjuda en säker miljö för företaget att trivas i under denna nya era av molnbaserad databehandling, säger Jesse Stockall.