Nyheter

Cisco skapar säkerhetsplattform för molnet

I samband med säkerhetskonferensen RSA har Cisco presenterat sin plan för framtidens molnsäkerhet. Cisco Security Cloud ska vara en öppen plattform som kan hantera alla publika moln och hybrida IT-miljöer.

Målet med Cisco Security Cloud är att erbjuda en lösning på morgondagens säkerhetsutmaningar som är öppen, flexibel och lätthanterlig. Idag arbetar allt fler verksamheter i komplexa, hybrida IT-miljöer, ofta med flera olika molnleverantörer för olika delar av verksaheten, i kombination med egna datacenter.

Med Cisco Security Cloud ska man kunna använda samma plattform över hela infrastrukturen, utan att behöva kompromissa med vilken molnleverantör man väljer. Själva plattformen kommer att vara helt molnbaserad för största möjliga skalbarhet och flexibilitet.

– Komplexiteten i hybridarbete, den fortsatta snabba flytten ut i molnet, och det snabbföränderliga hotlandskapet innebär att verksamheter letar efter en pålitlig partner för att hjälpa dem bygga ett motsåndskraftigt försvar. Vi tror att Cisco är i en unik position för att möta deras behov, i och med vår storlek, bredden i våra lösningar och vår molnneutrala affärsmodell, säger Jeetu Patel, globalt ansvarig för säkerhet och samarbetslösningar på Cisco.

Ett flertal byggstenar i plattformen presenterades också under RSA.

Förenkling av att hantera komplexa miljöer är den kanske mest kritiska utmaning. Med ett nytt och unifierat administrationsverktyg för klienter, Secure Client, kommer ett flertal befintliga agenter, som AnyConnect, Secure Endpoint och Umbrella inom kort att vara del av plattformen, och fler agenter kommer att integreras efter hand.

För att erbjuda nästa generations Zero Trust-lösningar har man inlett ett samarbete med Box, och företagen visade upp en gemensam demo av teknologi för riskbaserad autentisering och sessionsanalys.

En annan lösning som visades upp på RSA är Cisco+ Secure Connect Now, en unifierad och monteringsfärdig lösning för att förenkla anteringen av edge-klienter, och minska komplexiteten både för övervakning och användning. Lösningen finns redan i flera länder och vid eventet berättade telejätten Telefonica att tjänsten kommer att ingå i deras utbud.

I hotlandskapet är uppdaterad information om aktuella hot en nödvändighet. Ciscos avdelning för säkerhetsanalys, Talos, lanserar nu en on demand-tjänst för att beställa skräddarsydd forskning och analys. Ett antal integrationer och förstärkningar av den befintliga tjänsten Cisco Secure Cloud Analytics visades också upp, samt den nya, hybridarbetesanpassade brandväggen Cisco Secure Firewall 3100.