Nyheter

Snart Svanenmärkt i check-outen

Vi shoppar allt mer online och näthandeln har under det senaste decenniet vuxit kraftigt, samtidigt som klimatfrågan blivit allt mer avgörande. En utmaning är hur e-handlade leveranser ska kunna fraktas mer energieffektivt, med rejält minskat klimatavtryck och med trygga arbetsvillkor?

Nordisk Miljömärkning har utvecklat Svanenmärkning för ett helt nytt område: e-handelstransporter. Målet är att vägleda näthandlande konsumenter till ett mer hållbart leveransval. Förslaget har nu skickats ut på remiss i alla nordiska länder och intresset är stort. Sista datum att delta i remissen är den 31 augusti. Varmt välkommen med din åsikt.

Nordens transport- och logistikföretag kommer att kunna ansöka om att bli licensinnehavare och därmed erbjuda en Svanenmärkt e-handelsleverans i check-outen hos e-handlaren.

 Svanenmärkningen innebär att:

Nordens konsumenter får ett välkänt, mer hållbart och trovärdigt leveransalternativ.

Transport- och logistikföretag får en oberoende tredjepartsverifiering som ger ett synligt och trovärdigt kvitto på den egna miljö- och klimatprestandan.

E-handelsbolag får ett enkelt verktyg som stöd i hållbarhetsarbetet, för val av logistikpartner och en trovärdig märkning att kommunicera i check-outen.

– Genom att Svanenmärka sitt nätverk av e-handelstransporter kan transport- och logistikföretaget visa att de uppfyller stränga krav på klimat, miljö och arbetsvillkor, säger Sara Bergman, projektledare för Nordisk Miljömärkning.  

– Som miljömärkning tar vi alltid ett helhetsgrepp. I det här sammanhanget betyder det att vi ställer krav på transporteffektivitet, hög takt i elektrifieringen, hållbara, förnybara drivmedel och inte enbart krav på fossilfrihet. Kriterierna kommer även att omfatta viktiga hållbarhetsfrågor som samordning, intermodala transportlösningar och lite längre tidsfönster. Det ska skapa förutsättningar för ökad hållbarhet i transportnätverket, säger Sara Bergman.

Arbetet med Svanenmärkta e-handelstransporter har bedrivits i en gedigen dialog med omvärlden och det har tydligt framkommit en stark önskan att utforma en trovärdig märkning till konsument. Arbetet har resulterat i ett ramverk för en hållbar leverans som alla intressenter kan använda. Svanen blir den första tredjepartscertifieringen i världen för e-handelstransporter, ett område med stor risk för greenwashing.

Svanen stöds av samtliga nordiska regeringar och är den officiella och mest välkända märkningen i regionen. Svanen är en trovärdig, oberoende tredjepartscertifiering som ger företaget bevis för sitt miljöarbete. Som en av världens tuffaste miljöcertifieringar tilldelas Svanen endast produkter och tjänster som uppfyller ambitiösa miljökrav. Svanen gör det enklare för konsumenter, företag och organisationer att bidra till den gröna omställningen. Projektet är en del av Nordiska ministerrådets initiativ ”Hållbar livsstil”, ett initiativ som ska göra det lättare för nordiska medborgare göra hållbara val i vardagen.

Fokus på klimat och miljö: Stegvis ökade krav på förnybart bränsle (ingen palmolja eller PFAD). Krav på energieffektivitet i transportnätet och redovisning av klimatprestanda (g CO2e/paket) som måste förbättras över tid.

En samordnad transport Lite mer tid i logistiksystemet för att skapa förutsättningar för samordnade transporter och ökad hållbarhet. Säkerställer en god nivå på befintlig fordonsflotta samt nyinköp av långsiktigt mer hållbara fordon. Premierar intermodala lösningar och innovation. Ekonomiska incitament för att effektivisera volymen på förpackningar.

Sociala villkor: Krav på trygg anställning, goda arbetsförhållanden och förebyggande trafiksäkerhetsarbete.

Läs mer i FAQ:  

Läs mer i remissförslaget:   

Delta i remissen