Nyheter

Dell Technologies i partnerskap med AI Sweden

Dell Technologies har inlett ett partnerskap med AI Sweden, Sveriges nationella center för artificiell intelligens. Målet är att tillsammans med AI Sweden stärka AI-utvecklingen i Sverige.

AI Sweden har en viktig roll i att accelerera användningen av AI i Sverige och organisationen arbetar nära näringsliv, forskningsinstitut och offentlig sektor i Sverige. En stor del av arbetet genomförs i partnerskap med organisationer från privat och offentlig sektor samt akademin.

– Det är ett viktigt samarbete där vi kan bidra med både expertis, lösningar och andra resurser för att stötta det viktiga arbete som AI Sweden gör. Som global organisation kommer vi kunna dra nytta av de framsteg som görs i andra delar av världen och se hur det kan vara värdefullt i en svensk kontext, säger Stefan Alariksson, VD på Dell Technologies i Sverige.

– Vi är mycket glada över partnerskapet med Dell och ser fram emot att gemensamt arbeta för att stärka svensk välfärd och konkurrenskraft, säger Martin Svensson, Co-Director, AI Sweden.