Nyheter

HSG-City från Vossloh slipar metro-spår i Oslo

Sporveien, den lokala leverantören av kollektivtransport i Oslo, har beställt en HSG-City-slipmaskin av Vossloh. Köpet gör det möjligt för Sporveien att nå sina strategiska mål – hög kundnöjdhet, maximal pålitlighet och säkerhet och ökad kapacitet i nätverket.

Köpet av HSG-City-slipmaskinen presenterades under den internationella spårteknikmässan IAF i tyska Münster, men kontraktet signerades faktiskt redan den 14 maj 2022.

– Vi ville ge en affären en personlig touch och samtidigt visa upp hur glada vi är över att kontraktet är i hamn, berättar säger Jimmy Hagström, vd på Vossloh Rail Services Scandinavia.

– Sporveien är en dedikerad kund med en tydlig strategi. De har som mål att göra sin järnvägsinfrastruktur mer tålig och pålitlig, säger Jimmy Hagström.

Förebyggande underhåll ökar livslängden

Hållbart järnvägsunderhåll är nyckeln för att lyckas kombinera hög kundnöjdhet och punktlighet med bättre utnyttjande av linjerna och klara en förväntad marknadsökning med fler passagerare. Genom regelbundet och förebyggande underhåll av spårvägen elimineras defekter på rälen och livslängden ökar. Dessutom minskar bullret från spårvägen och livscykelkostnaden för anläggningen optimeras.

– En förbättrad spårtillgänglighet kan bara uppnås med systematisk optimering av både rullande materiel och infrastruktur, berättar Ronny Fykop, teknisk ingenjör på Sporveien.

– Det övergripande målet för vårt Metro-program är att kunna erbjuda miljontals resor till 2030 med en attraktiv, robust och prisvärd service. Samtidigt utökar vi vårt underjordiska nätverk med nya järnvägsvagnar och bättre tåghanteringssystem. Med en egen slipmaskin vill vi lägga grunden för en lång livslängd för såväl spår som fordon och andra delar av infrastrukturen som påverkas, säger Ronny Fykop.

HSG-City levereras under första kvartalet 2023

För att underhålla de elva järnvägslinjerna i Oslo, som har en total längd på cirka 130 kilometer, kommer HSG-City att få arbeta 1 500 timmar per år från och med mitten av 2023. Kontraktet med Vossloh innefattar också reservdelar och förbrukningsvaror. Ett fabrikstest av slipmaskinen är planerat till Q1 2023.

Marcel Taubert, vd på Vossloh Rail Services:

– Vi är glada att ha fått Sporveien som ny kund inom preventiv spårslipning. Samtidigt som Oslo kör igång tidigt i 2023 kommer vi också att leverera vår 30 HSG-City-maskin. Det är beviset på en riktigt framgångsrik produkt, som vi är mycket stolta över och som understryker vårt bidrag inom grön mobilitet.

På bilden: till vänster Jimmy Hagström, vd Vossloh Rail Services Scandinavia AB. Bredvid honom Marcel Taubert, vd på Vossloh Rail Services och till höger Ronny Fykop, teknisk ingenjör på Sporveien