Nyheter

Inlandsbanans driftsbidrag ökas med 75 miljoner kronor per år

Idag kom beskedet att regeringen höjer Inlandsbanans anslag från 150 till 225 miljoner kronor per år.

Under morgonen presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth regeringens beslut till ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt delas 881 miljarder ut och ett positivt besked gavs att Inlandsbanans anslag stärks.

Till Inlandsbanan fördelas 2,1 miljarder kronor ut under planperioden, vilket ger en ökning med 75 miljoner kronor per år under perioden 2023–2026 och är i linje med bolagets äskande till Nationell plan gällande driftbidraget.

Ett väldigt positivt besked för Inlandsbanan. Det var hög tid att vi fick en förstärkning av underhållsbidraget då nedbrytningen nått en punkt som gör att konsekvenser uppstår för trafiken och trafikstopp på delar av banan inte låg alltför långt borta. Med detta tillskott kan nedbrytningen bromsas och visst återtag av underhållsskulden kan genomföras. Dock kvarstår stora behov av reinvesteringar i form av räls- och slipersbyten för att vidmakthålla och utveckla bärighet och hastighet. Vi är glada att vi nått den här vändpunkten och att vi nu kan fortsätta arbeta för att möta samhällets behov av transporter på järnväg säger Otto Nilsson, vd Inlandsbanan AB.

I dagens planbeslut så presenterades det även att Trafikverket ska genomföra ett antal prioriterade utredningar inför nästa planrevidering. Bland dessa återfinns att utreda förutsättningarna för delelektrifiering av banor, tex Inlandsbanan och Stångådalsbanan.

Vi är glada för dagens besked, det är också positivt att regeringen inför nästa planrevidering ska utreda elektrifieringsfrågan som är oerhört viktig för Inlandsbanan där vätgas skulle kunna vara en framtida lösning, säger Katarina Nyberg Finn, styrelseordförande Inlandsbanan AB.