Nyheter

#InvestTalks: Risk Intelligence är en världsledande aktör inom marin och landbaserad säkerhetsanalys

Text: Annika Wihlborg

Varje år omkommer och skadas många människor till följd av brottslighet till sjöss och till lands. Dessutom går stora ekonomiska världen förlorade. Risk Intelligence, som erbjuder säkerhetslösningar och gör avancerade riskbedömningar, bidrar till att minska dessa förluster. På kundlistan finns bland annat statliga myndigheter som den amerikanska flottan företag som Sony och organisationer som till exempel NATO.

Risk Intelligence, grundat 2001 och sedan 2018 noterat på Spotlight Market, gör det möjligt för kunder att övervaka säkerhetsrisker till sjöss, i hamnar och på land, vilket möjliggör planering av aktiviteter i riskområden.  15,7 procent av världens samlade fartygsflotta är i dagsläget våra kunder.

– Vi är ett säkerhets- och riskföretag som via vårt risksystem tillhandahåller bearbetad, analyserad och handlingsbar riskinformation med tillhörande rådgivningstjänster till sjöss och på land. Vi är en väletablerad leverantör till, sjöfarts-, olje- och gasindustrin samt myndigheter, säger Hans Tino Hansen, vd för Risk Intelligence A/S

Globalt skalbar affärsmodell

Kärnprodukten är ”Risk Intelligence System (MaRisk + PortRisk + LandRisk)”, en digital lösning som låter kunder övervaka globala säkerhetsrisker. Bolagets främsta intäktskälla är löpande abonnemangsintäkter i form av användarlicenser från våra kunder, vilket bidrar till en stabil årlig intäktsbas.

– Vår tillväxt drivs av ökad globalisering och handel. Allt fler inser att de måste skydda sina transporter för att säkra människoliv och minska de ekonomiska förlusterna som en följd av brottsligheten.

– För att vara framgångsrik måste våra lösningar grunda sig på kvalitet ända ner på detaljnivå. Det faktum att vi aldrig kompromissar med kvaliteten har bidragit till att vi under årens lopp Vi har förlorat i genomsnitt 2 procent av våra licenser per år, men vi har attraherat betydligt fler nya kunder och användare. Det innebär att vi i dagsläget har en mycket bred och omfattande kundbas. Vi erbjuder dessutom rådgivningstjänster. Vi säljer våra lösningar via tre kanaler: merförsäljning till befintliga kunder, nyförsäljning samt försäljning via partners.

Hög tillväxt på i genomsnitt 20 procent om året

– Vi har hittills, med ett undantag under COVID, levererat enligt våra uppsatta expansionsmål.Sedan 2008, då de första webbaserade versionerna av våra produkter lanserades, har vi haft en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 20 procent. Fram till 2019 fokuserade vi uteslutande på maritima säkerhetslösningar. Då lanserade vi applikationen LandRisk, som täcker in säkerhetssituationen på land längs vägar, parkeringsplatser, städer och utsatta områden.

För närvarande pågår arbetet med att formulera en ny tillväxtstrategi för bolaget. Kan du redan nu nämna något om hur era tillväxtambitioner ser ut framöver?

– Jag kan i dagsläget inte avslöja några konkreta siffror, men den tillväxtstrategi vi nu formulerar sträcker sig fram till 2025 och inkluderar en högre årlig genomsnittstillväxt än de 20 procent vi hittills levererat.

I slutet av 2021 lanserade ni en ny version av ert landbaserade säkerhetssystem, LandRisk Logistics, baserat på LandRisk från slutet av 2019. Hur ser du på tillväxtpotentialen för detta relativt nya affärsområde?

– Världsmarknaden för landbaserade säkerhetsapplikationer är mycket stor. Vår målgrupp är producerande företag, exempelvis elektronikbolag och läkemedelsbolag som hanterar värdefullt gods i sina logistikflöden. Vi vänder oss också till logistikaktörer som transporterar gods åt exempelvis tillverkande bolag. Vår främsta referenskund inom landbaserad säkerhet är i dagsläget Sony. Diskussioner pågår för närvarande med ett flertal stora bolag som är intresserade av vår lösning. Vår pipeline ser bra ut.

 – Trots att försäljningscykeln är längre för våra landbaserade applikationer (i genomsnitt 10 till 12 månader) jämfört med våra maritima applikationer med en försäljningscykel på 3 och 4 månader bedömer vi vår tillväxtpotential inom landbaserade säkerhetssystem som mycket god.

En köpvärd aktie

– Vi är ett skalbart tillväxtbolag med ett mycket framgångsrikt track record. Vi har hittills, med ett undantag, levererat enligt våra uppsatta expansionsmål. Risk och- säkerhetssektorn är dessutom under tillväxt, varför det kommer alltid att finnas ett behov av säkerhetsapplikationer med en genomgående mycket hög kvalitet, vilket vi erbjuder. 

Fakta:

Risk Intelligence A/S grundades 2001 av Hans Tino Hansen. Företaget är ett framstående företag inom säkerhetsriskhantering och anses globalt som en expert inom sitt område.Risk Intelligence driver och assisterar kunder och partners från huvudkontoret beläget norr om Köpenhamn, kontoret i Singapore samt genom representanter i Europa, Asien och Nordamerika. Risk Intelligences kärnprodukt är ”Risk Intelligence System (MaRisk + PortRisk + LandRisk)”, Risk Intelligence är noterat på Spotlight Stock Market [RISK].

Läs mer på: 

https://investor.riskintelligence.eu

 

 

Skribent: Annika Wihlborg ⎮ #InvestTalks