Nyheter

Scania introducerar ellastbilar för regional drift

Scania introducerar helelektriska lastbilar och laddlösningar för regional drift. Har kraften, räckvidden och laddkapaciteten för längre och tyngre transporter. Scania fortsätter sin utstakade elektrifieringsresa för att nå sina veten-skapligt baserade CO2-reduktionsmål, i nära partnerskap med kunderna.

Scania introducerar nu, i enlighet med sin utstakade elektrifieringsresa, nya lösningar för BEV-lastbilar (battery electric vehicles). Den senaste versionen, som erbjuds med sovhytter ur R- och S-serierna, ingår som en del i de kompletta lösningar som öppnar dörren till elektrifierade vägtransporter för en mängd olika kunder och tillämpningar på vid gavel. Med en installerad batterikapacitet på 624 kWh tillhandahåller Scania lösningar som ger förut-sättningarna för att använda elektriska lastbilar även i regionala drifter och tyngre tillämpningar upp till 64 ton.

− Den här introduktionen utgör en betydande milsten för oss och för våra partners, säger Christian Levin, Scanias CEO. Vi utökar nu vårt erbjudande i alla dimensioner genom att öppna för möjligheterna att köra elektriskt för en mängd olika kunder i transportindustrins ekosystem. De här bilarna utgör kärnan i lösningar som erbjuder den kapacitet och prestanda som kunder ivriga att elektrifiera redan suktar efter.

Scanias senaste helelektriska lastbilar baserar sig på klassiska egenskaper hos Scania som modularitet, hållbarhet och en totalekonomi med förutsättningar att matcha eller rent av överträffa vad man kan förvänta sig från konventionella lastbilar. De åtföljs också av en uppsättning tjänster och funktioner beträffande egenskaper och drift som gör dem till kompletta lösningar, med laddning, finansiering, försäkring och underhåll som viktiga byggstenar i erbjudandet.

− Att vi adderar de här lösningarna till vårt utbud öppnar för de kunder som vill accelerera sitt förändringsarbete och sätta sig själva i förarsätet, säger Fredrik Allard, Senior Vice President och chef för Scanias lastbilselektrifiering. Vi möjliggör en klok övergång för dem genom att inkludera viktiga kundvärden som partnerskap och nollutsläpp i hur vi utformar vårt erbjudande.

De nya Scania-fordonen innebär att kunderna kommer att kunna välja såväl lastbilar som dragbilsekipage, exempelvis för kyltransporter av mat. Räckvidden varierar med tågvikten, konfigurationen och topografin. En 4×2 dragbil kan räkna med upp till 320 km mellan varje laddning, givet en snittfart på 80 km/h på motorväg. Fasta rutter med möjlighet till laddning på åkeriet och/eller destination är allra förmånligast. Finns det dessutom ytterligare laddmöjligheter, exempelvis under förarens obligatoriska 45-minutersrast, kan förstås räckvidden förlängas ytterligare.

− Scania har nu nått en fördelaktig mognadsgrad beträffande vår elektrifierade lag-uppställning, säger Fredrik Allard. Med det här tillskottet till vårt befintliga utbud med hybrider och de helelektriska fordon för urbana applikationer vi introducerade 2020, har vi idag en lika mångfacetterad som hållbar produktportfölj av nollemissionsfordon att erbjuda våra kunder.

De nya BEV-lastbilarna kan inledningsvis beställas som 4×2 dragbil eller som lastbilar med 6×2*4-konfiguration (dvs. med en styrd stödaxel). Dragbilarna fordrar ett axelavstånd på 4150 mm för att kunna utrustas med 624 kWh batterikapacitet och drar då nytta av de nya europeiska reglerna för utökade fordonslängder. Tågvikter på upp till 64 ton är möjliga, vilket harmonierar med typiska svenska fordonskombinationer.

Laddningskapaciteten är upp till 375 kW, vilket innebär att en timmes laddning som en tumregel kommer att bidra med ytterligare 27-30 mils räckvidd. Den kontinuerliga effekten från en Scania 45 R eller 45 S är 410 kW (vilket motsvarar närmare 560 hk). Dessa helelektriska fordon kommer att kunna orderläggas inom kort, för mer information kontakta din lokala återförsäljare. Produktionsstarten är planerad till Q4 2023.

− Att ta sig an den globala CO2-utmaningen innebär att vi alla måste producera och konsumera med nya metoder, säger Christian Levin. Att reducera, återanvända och återvinna har alltid varit viktigt för Scania. Det enda som nu står i vägen mellan oss och ett genomgripande skifte till ett fossilfritt transportsystem är en sammanhäng-ande laddningsinfrastruktur, men vi ser stora framsteg också på det området