Nyheter

Sveriges mest belastade järnvägssträcka finns inte med i nationella planen för transportinfrastrukturen

Regeringens beslut om den nationella planen för transportinfrastrukturen 2023–2032 innehåller flera förändringar från Trafikverkets förslag. Men en av Sveriges mest belastade järnvägssträcka, Göteborg – Alingsås, finns inte med på listan.

– Vi är förstås väldigt besvikna att regeringen än en gång ”glömde bort” Västra stambanan och att beslutet innebär att projekteringen av ett nytt dubbelspår inte finns med i planen. Det har inte Sverige varken tid eller råd med! menar Västra stambanegruppens* ordförande Bengt Sjöberg.

– Detta samtidigt som Göteborgs hamn slår rekord i antalet godståg till hamnen och resenärer dagligen står och väntar på försenade tåg, konstaterar Bengt Sjöberg.

Tiden går och ALLA är förlorare! Resenärer, företag, kommuner och miljön. Överflyttning av gods från lastbil till tåg förhindras, kollektivtrafikens mål kan inte uppfyllas, företagens hållbarhetsarbete bromsas och kommunernas tillväxt försämras, konstaterar Bengt Sjöberg avslutningsvis.

Regeringens beslut innebär det att järnvägsförbindelsen mellan Sveriges två största städer inte kommer få någon avgörande förstärkning av kapaciteten på en tidsperiod av 25–30 år.

Kapacitetsbristen på Västra stambanan är känd sedan länge. Trafikverkets utredning från 2015 pekar ut att den enskilt viktigaste åtgärden skulle vara att reinvestera i två extra spår mellan Göteborg och Alingsås. Trafikverkets utredningar visar också att även med nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping kvarstår kapacitetsbristen på Västra stambanan.

Västra stambanegruppen driver på för en utvecklad järnvägstrafik på detta nyckelstråk. De mest centrala åtgärderna är nytt dubbelspår Göteborg-Alingsås, uppgradering till 250 km/tim Alingsås-Hallsberg, åtgärder för långa tåg och högre godstågshastighet samt utveckling av kapaciteten Järna-Stockholm. I nationella planen har regeringen anslagit ytterligare 300 miljoner kronor, jämfört med Trafikverkets förslag, till åtgärder för ökad kapacitet Alingsås-Laxå. Totalt finns förbättringar av Västra stambanan på drygt 4 miljarder i planen.

*Nätverket Västra Stambanegruppen bildades 1999 för att samla kommunernas utmed Västra stambanan. Kansliet sköts av Skaraborgs kommunalförbund. Idag är 15 kommuner och 2 kommunalförbund medlemmar i gruppen. I tjänstepersonsgruppen ingår också regionerna Västra Götaland, Örebro län och Sörmlands län samt Göteborgs kommunalförbund.