Nyheter

Utan automatisering kommer IT att haverera

Text: Nigel Seddon, Europachef Ivanti

Ett ökande antal IT-säkerhetsincidenter, samtidigt som distansarbete är fortsatt vanligt, leder till ohållbara krav på IT-avdelningarna. Den enda rimliga lösningen är att automatisera rutinmässiga IT-ärenden, till gagn för både IT-personal och andra. Problemlösning för klientenheter är ett lyckat exempel.

Att det pågår en stor förändring i arbetslivet är uppenbart. Ledningarna på många företag och myndigheter är villrådiga om hur arbetet ska bedrivas. Ska de anställda vara tvungna att åka in till kontoret nu när pandemin börjar klinga av? Ska det ställas krav på minst 51 procents närvaro på kontoret? Eller ska de anställda helt och hållet få välja själva var de ska arbeta?

I de flesta fall kommer besluten som fattas med all säkerhet att leda till en fortsatt stor andel distansarbete, med alla säkerhetsutmaningar och andra IT-problem som det innebär. Det innebär att de flesta verksamheter är tvungna att brottas med en ohelig treenighet:

En extrem brist på IT-säkerhetsexperter som kan säkra de digitala lösningar som krävs för distansarbete. ISC2 är världens största organisation för IT-säkerhetsexperter.

I höstas rapporterade man om en global brist på 2,7 miljoner IT-säkerhetsexperter:

En alarmerande ökning av cyberbrottslingars aktiviteter.

En enorm belastning på de kommunikationslösningar som används, när stora mängder anställda loggar in från platser långt utanför företagets brandväggar.

Automatisering är nyckeln

Den enda rimliga lösningen för att hantera de här utmaningarna är att stöpa om både organisation och processer, för att skapa en arbetsmiljö i vilken både IT-personal och alla andra anställda kan arbeta effektivt. Nyckeln till framgång är automatisering av IT-lösningar.

Undersökning berättar om tidsbesparingar på upp till åtta timmar per ärende tack vare automatisering. Syftet med sådan här automatisering är inte att göra sig av med IT-personalen, utan att ge dem tid att fokusera på värdeskapande aktiviteter som inte kan automatiseras, i stället för rutinärenden.

Vad är det som kan automatiseras? Ett bra exempel är agentprogram som övervakar klientenheter. Sådana kan kontrollera att prestanda är ändamålsenliga, om det finns några säkerhetsbrister och att konfigurationer är utformade på lämpliga sätt.

När problem upptäcks kan de i många fall åtgärdas automatiskt, utan att några människor är inblandade. I väldigt många fall kan ett problem lösas utan att användaren av en klientenhet överhuvudtaget märker av problemet. Det innebär att en anställd slipper lida av minskad produktivitet och lägga tid på att ta kontakt med IT-avdelningen för att be om hjälp. För personalen på IT-avdelningen innebär det att de slipper lägga tid på problemlösning som kan automatiseras.

Ökad trivsel

Den automatiserade process som beskrivs ovan kan ingå i de existerande arbetsflödena för IT-support. Ärenden, så kallade tickets, kan skapas, kategoriseras och behandlas automatiskt. Det gör att kontrollen över IT-problemen och hur de blir lösta bibehålls.

Det här sättet att automatisera aktiviteter kan användas för flera områden än hantering av klientenheter. Men en stor fördel med att automatisera hanteringen av klientenheter är att det bidrar till en mer produktiv och trivsam arbetsplats för de allra flesta. Anställda kanske inte går runt och tänker att ”vad bra allt fungerar med IT nu”. Men de kommer garanterat att klaga mindre