Nyheter

Nytt innovationsprojekt ska lösa framtidens lastbilsladdning

Elektrifieringen av transporter är en avgörande pusselbit för att minska koldioxidutsläppen och en brännande fråga för klimatet. En förutsättning för elektrifierade godstransporter är god tillgång till hållbara, effektiva och smarta laddplatser, därför deltar Greenfood i ett nytt innovationsprojekt som ska ta fram och installera ett skalbart koncept för laddning av tunga fordon.

Projektet har precis fått finansiering från Vinnova och drivs av Greenfood, Elonroad, Öresundskraft och Lunds tekniska högskola.

I Sverige står transporter för hela 33 procent av utsläppen av växthusgaser. Därför är det ett område där det finns stora möjligheter att minska klimatpåverkan. För livsmedelsindustrin är transporter särskilt viktiga, speciellt hantering av färska livsmedel kräver snabba och effektiva leveranser. Detta ställer höga krav på smart och klimatvänlig laddinfrastruktur som möjliggör tidseffektiva transporter och hög utnyttjandegrad av fordonsflottan.

– För att livsmedelsbranschen ska kunna minska utsläppen från transporter krävs ett effektiv laddkoncept som kan installeras på logistikterminaler. Det första steget är att testa och utvärdera Elonroads laddkoncept. Det kommer ske på vår nya livsmedelsanläggning i Helsingborg, där bygger vi just nu framtidens livsmedels- och logistikcenter med fokus på modern teknik och hållbarhet, säger Anna Klenell, projektansvarig och hållbarhetschef på Greenfood Fresh Produce.

I innovationsprojektet ingår Greenfood, Elonroad, Öresundskraft och Lunds tekniska högskola. Målet är att projektet ska öka kunskapen om hur laddning av tunga transporter vid logistikterminaler kan utformas. Sedan ska konceptet kunna rullas ut till Greenfoods olika anläggningar i landet, samt till andra logistikterminaler.

– Branschöverskridande samarbeten möjliggör en ännu högre innovationstakt för oss, där våra laddskenor är ett viktigt komplement för att transportsektorn ska kunna ställa om snabbare, utan att ge avkall på vare sig upptid eller lastkapacitet, säger Karin Ebbinghaus, vd på Elonroad.

Elonroad utvecklar och tillverkar elvägssystem som möjliggör automatisk laddning både stillastående vid exempelvis terminaler men även under färd. Systemet möjliggör längre räckvidd, lägre effektuttag, lastbalansering samt behov av mindre batterier i elfordonen.

– Det här är ännu ett steg i omställningen till ett hållbart transportsystem. Tillsammans ska vi ta fram ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att ladda lastbilarna, ett sätt som passar förarna och åkerierna, åkeriernas kunder samt elnätsägarna, säger Håkan Zaar, projektledare vid Öresundskraft.