Nyheter

Vi behöver prata mer leveransrobotar

Text: Malcolm Tinkler – Operativ chef EMEA, FarEye

Leveransrobotar, dessa automatiserade robotar som levererar direkt till kundens dörr utan mänsklig inblandning, designas och introduceras idag med kreativa, banbrytande funktioner för att råda bot på last mile-flaskhalsen. Samtidigt tycks policys och regleringar inte alltid hinna med den tekniska innovationen.

Jobbpåverkan och hållbarhet är exempel på några av de utmaningar som kommer med införandet av de nya teknologierna, och det finns också säkerhetsrisker vad gäller data och personuppgifter. Många leveransrobotar är exempelvis beroende av trådlös Bluetooth- och Wi-Fi-anslutning — anslutningsmetoder som ofta inte är hundra procent säkra och kan resultera i dataförlust. Dessutom installeras robotsystem på datorer och maskiner som är sårbara för cyberattacker, eftersom kommunikationen mellan användare och robotar tenderar vara osäker. Faktumet att leveransrobotar kan komma att minska behovet av personal är också en viktig aspekt att lyfta, även om jag personligen är av uppfattningen att jobb skapade av robotar i slutändan kommer att kompensera för det antal som kan gå förlorade genom autonoma leveranser.

Dessa punkter är tveklöst utmaningar som leverantörer och användare står inför efterhand som leveransrobotar blir en allt vanligare syn på våra gator. Och det är först med mer diskussion som vi kan ta fram regulatoriska uppdateringar och policys som hjälper oss finna den gyllene medelvägen.

Låt oss börja med att reda ut vart vi står idag.

Hur främjar tekniska framsteg utvecklingen?

År 2020 värderades marknaden för leveransrobotar till 3,53 miljarder USD, och vid 2030 förväntas den nå 30,05 miljarder USD. Globalt ser vi just nu teknologiska framsteg i överflöd med robotar och sensorer, kameror med maskinseende, radar och ultraljudssensorer som kan upptäcka fasta föremål såsom trottoarkanter och väggar. Dessa framsteg främjar utvecklingen av leveransrobotar, och efterhand som robotar lär sig mer om sina miljöer, kommer de i allt högre grad kunna arbeta autonomt och tillåta mjukvaruleverantörer att avancera. På FarEye har vi exempelvis noterat en övergång mot mjukvara och teknologi som är kompatibel med dessa robotar. Funktionalitet, såsom ruttoptimering och blockchain-spårning, blir en del av integrationen.

Vad kan vi lära oss genom testning?

När det kommer till försök och testning av robotleveranser har vi sett de ha varierande framgångar. Att distribuera och organisera både drönare och robotar är en komplicerad process, särskilt när det kommer till navigering. På FarEye har vi ännu inte distribuerat egna robotar, men vi har kunder som gjort det, och under pandemin kom dessa sannerligen till nytta för kontaktlösa leveranser.

Vad som dock är tydligt är tendensen för dessa robotar att sakna väsentlig funktionalitet, och ofta avslöjas problematiken först efter utplacering. Verkligheten innebär helt enkelt komplexiteter som inte alltid förutses under testning, eller också förbises under designprocessen. Starships är exempel på ett företag som behövt ta tillbaka robotar efter att fordonen rapporterats blockera vägen för bland annat rullstolsburna.

Hur ser egentligen efterfrågan ut?

Som mjukvaruleverantör har vi noterat olika grader av intresse beroende på kund och bransch. Men generellt finns definitivt ett växande begär, inte minst sedan pandemin då efterfrågan på kontaktlösa leveranser stegrade. I Sverige har vi bland annat sett Foodora testköra roboten Doora under våren 2021, och för bara några månader sedan lanserades Hugo av PostNord.

Om vi tidigare såg en stor tveksamhet vad gäller leveransrobotar, dämpade pandemin mycket av den oro som fanns kring jobbpåverkan, miljö, tillförlitlighet och säkerhet. Dessa utmaningar är sannerligen fortfarande aktuella, men numera finns mer infrastruktur på plats för att stödja användningen av leveransrobotar — och jag vill påstå att vår huvudutmaning är få policy och regulationer att följa den tekniska innovationen. Under tiden behöver vi som mjukvaruleverantör låta det bli en prioritet att konfigurera mjukvara på bästa sätt, och framförallt behöver vi fortsätta diskutera leveransrobotar.