Nyheter

Finansiering av Vinnova för utveckling av värmeledande grafenförstärkta produktlösningar

Smart High Tech AB har fått finansiering av två nya forskningsprojekt av Vinnova inom programmet Siografen. Det ena programmet sker tillsammans med Volvo Lastvagnar AB för att utveckla värmeledande grafenförstärkta produktlösningar för tillämpning inom fordonsindustrin.

Projektet som leds av Volvo bygger på en unik materiallösning som är baserad på Smart High Techs kärnkompetens inom grafenteknologi.

Det andra programmet handlar om att ta fram nya sätt för framställning av grafen som ingående material i kärnprodukten av Smart High Tech, dvs. grafenförstärkt gränssnittsmaterial (Thermal interface Material), det så kallade TIM.

I projektet deltar det Australienbaserade gruvföretaget Talga som äger en grafitgruva i Vittangi i Kiruna kommun, som enligt bolagets undersökningar är en av världens mest höghaltiga grafitfyndighet. För projektet är Smart High Tech AB koordinatorn.

Projekten är i första etappen av utvecklingsarbetet. Målet är att om resultaten faller väl ut, kommer nya ansökningar lämnas in under slutet av året eller i början av nästa år för att genomföra mer fullständiga forsknings- och utvecklingsarbeten i respektive projekt.

Projektens totala budget är 1,2 miljon kr.

– Beskedet är glädjande eftersom det ger Smart High Tech möjligheten att arbeta nära fordonsindustri samt att säkerställa supply chain i närmiljö, säger Lars Almhem, operativ chef på Smart High Tech.